Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Tárgyak

Általános és orális patofiziológia

Anatómia, Sejt-, Szövet- és Fejlődéstan

Ápolástan nyári gyakorlat

Asszisztált reprodukciós és nőgyógyászati endokrinológia I.

Asszisztált reprodukciós és nőgyógyászati endokrinológia II.

Az orvosi hivatástudat eredete

A férfiak egészsége és betegségei

A haemostasis, a véralvadás zavarai

A hagyományos kínai orvoslás alapjai

A jóga funkcionális alapismeretei

A légzés és a légzőszervi megbetegedések klinikai élettani alapjai

A terhesgondozás elmélete és gyakorlata

Belgyógyászat

belgyogyaszat_eloszto_oldal

Belgyógyászat nyári gyakorlat

Bevezetés a Klinikumba

Bioetika - orvosi etika

Bioinformatika és genomanalízis az orvostudmányban

Orvosi biokémia

Molekuláris Sejtbiológia I.

biokemia_molekularis_es_sejtbiologia_e-h

Biostatisztika és informatika alapjai

Bőrgyógyászat

Családorvostan

Demonstrátori tevékenység

Dietoterápia

Egészség-gazdaságtan

Egészségfejlesztés-életmódváltás

Egészségügyi, jogi, biztosítási és gazdasági alapismeretek

EKG a betegágy mellett

Elmegyógyászat

Elsősegélynyújtás

Farmakológia és farmakoterápia

Fejezetek a sejtbiológiából

Fejlődésbiológia I

Fejlődésbiológia II

Fül-orr-gégészet

Gasztroenterológiai onkológia

Genetika és Genomika

Genomika

Glikolízis

gyermekgyogyaszat

Gyermekgyógyászat

Gyermekgyógyászat (I. számú Klinika)

Ideggyógyászat I.

Igazságügyi orvostan

Immunológia

immunologia_alapjai

Infektológia

Intenzív terápia és aneszteziológia

Istenhit és ész az orvostudományban

Kardiológia

Katasztrófa

Kísérletes sebészeti műtéttan

Kísérletes sejtélettan

Miről szól a tárgy és mihez nyújt segítséget?

Klinikai gasztroenterológia

Klinikai Munka

Klinikai Onkológia

Klinikopatológia

Könyvtári informatika

Kórélettan és klinikai laboratóriumi diagnosztika

Laboratóriumi medicina

Latin nyelv

Magatartástudomány

Magyar Egészségügy Története-Kutatása

Orvosi nyelv

Modellmembránok

Molekuláris biológiai módszerek

====== Művészet Kórélettana ======

Nanotechnológia és módszerei

Népegészségtan és preventív medicina

Ortopédia

Orvosi antropológia

Orvosi biofizika I. és II.

Orvosi Élettan (A-D)

Orvosi élettan (E-H)

Orvosi fizika alapjai

Orvosi Informatika

Orvosi Kémia

Orvosi kémia alapjai

Orvosi képalkotó eljárások

Orvosi Kommunikáció

Orvosi Mikrobiológia

Orvosi pszichológia

Orvosi Szociológia

Orvostörténet

Oxyológia

Patobiokémia

Patológia I.- II.

Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika

Preventív medicina

Problémaorientált orvosi élettan

Pszichoterápia az orvosi gyakorlatban

Pulmonológia

Radiológia

Romológiai ismeretek, kisebbségi mentálhigiéné

Sebészet

Sebészet nyári gyakorlat

Szájsebészet és Fogászat

Szájsebészet I.

Szemészet

Szülészet

tanatologiai_ismeretek

Testnevelés

Traumatológia

Urológia

Zsidó orvosi etika


QR Code
QR Code Tárgyak (generated for current page)