Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Kísérletes sebészeti műtéttan

 • A szemeszter egyik legnehezebben teljesíthetőnek tartott tantárgya. Célja az alapvető sebészeti technikák megismertetése a hallgatókkal, és a manuális készségek fejlesztése.
 • Az év közbeni tanulás nem feltétlenül szükséges.
 • A félév elismerését jelentő indexbeli és elektronikus aláírás feltétele az összes gyakorlaton való jelenlét.
 • Előadótól függ az előadások színvonala. Általában érdekesek, de nem kihagyhatatlanok.

Vizsgakövetelmény

 • A vizsga egy írásbeli “minimum” vizsgával kezdődik, melynek 80% fölötti teljesítése esetén kezdheti meg a hallgató a vizsgát. A kollokviumi jegy kialakításában a gyakorlati készség 60%-os, míg az elméleti tudás 40%-os részt képez.
 • A vizsga gyakorlati számonkérésből és szóbeli elméleti részből áll.
 • A gyakorlatI vizsga állomásai a következők: (1) bemosakodás-beöltözés-kesztyűhúzás, (2) műszerismeret, (3) kézi csomózás, (4) varrás, (5) laparoszkópos műszerismeret, (6) laparoszkópos feladat
 • A hallgatónak valamennyi vizsgaállomást teljesítenie kell, ahol összesen 60 pontot szerezhet. Az elméleti vizsgaállomáson a jegyzet és az előadásokon elhangzottak kerülnek számonkérésre, mellyel 40 pont szerezhető. A hallgató az elméleti kérdésekből tételt húz.

Hasznos jegyzetek,régebbi előadások,tételsor

Tipikus írásbeli 'beugró' vizsgakérdések

 • „A textíliákat cserebogárral fixáljuk egymáshoz, a ………. és a lírához.” (Sonnenburg-asztalhoz)
 • „A lemosást a …………. (bemosakodás) után, a …….. (beöltözés) előtt végezzük.”
 • „A …………. (raspatórium) egyik oldala sima, mások oldala gömbölyített. Félkör alakú vége kissé éles. Alkalmazható az egyes szövetek (pl. csonthártya, kötőszövet) csontról való tompa letolására.”
 • Meddig tart a hemostasis-inflammatio? (0-2 nap)
 • Mivel hatolhatunk be a hasüregbe? (pl. Veres-tű)
 • Miért veszélyes a harapott seb? (nagy a fertőzésveszély)
 • Ismertesse az ábrán a seb részeit!
 • Ismertesse a sebgyógyulás fázisait!
 • Nevezze meg a legvékonyabb fonalat!(11/0)
 • Sorolja fel a műtő részeit (min. 6 db)!
 • Definiálja a pneumoperitoneum fogalmát!
 • Soroljon fel legalább 3 db mechanikus sebet!
 • Dohányzacskó öltés ábra alapján történő felismerése
 • Értelmezze a Fonal-tű csomagolásán az alábbi feliratokat! (pl. 2/0- 3 metric, 75 cm)
 • Mit jelent az USP?
 • Sorolja fel a sebgyógyulás késői szövődményeit!
 • Definiálja a sebet és haematomát!
 • Sorolja fel a laparoszkópos sebészet előnyeit!
 • Sorolja fel a műtéti kockázatot növelő tényezőket!
 • Mi jellemző a természetes varróanyagok felszívódására?
 • Milyen feltárást választana epehólyagműtéthez?
 • Soroljon fel három hosszanti laparotomiát!
 • Mik a lokális gyulladás jelei? (dolor,calor…)
 • Mik a monofil fonalak előnyei?
 • Soroljon fel három sebészi eszközt, amely felfedezője nevét őrzi!
 • képfelismerés: fonálmemória
 • Nevezze meg a laparoszkópos torony részeit!
 • Írjon legalább három eszközt, mely segít a trombózis megelőzésében!
 • Hányszor mossa le a műtéti területet?
 • Mit csinál a műtét alatt a másodasszisztens?
 • Soroljon fel három eszközt, amely egyszerre szétválasztásra és vérzéscsillapításra is használható!
 • Definiálja a harapott sebet!
 • Sorolja fel a sebészet történetének korszakait! Nevezze meg mérföldköveket!
 • Mikor volt az „Ether day”? Ki, hol és mit tett ekkor?
 • Mikor és kinek a nevéhez fűződik a klórvizes kézmosás bevezetése?
 • Milyen megállapításokat tett?
 • Kinek a nevéhez fűződik az „antiszepszis elv”?
 • Kinek a nevéhez fűződik az „antiszepszis elv” bevezetése a hazai sebészetben?
 • Soroljon fel 4 olyan eszközt, mely őrzik a sebészet fejlődésében szerepet játszó orvosok nevét!
 • Mit jelent a „NOTES” mozaikszó?
 • Mondjon a NOTES technikával kapcsolatos szinonim elnevezéseket!
 • Határozza meg a műtét fogalmát!
 • Soroljon fel vértelen és véres műtéteket!
 • Mit jelent a szeptikus és aszeptikus műtő fogalma?
 • Hogyan lehet belépni a személyzetnek és a betegnek a műtőbe?
 • Jellemezze a műtő felépítését!
 • Soroljon fel 8, a műtőben található berendezést/műszert!
 • Ismertesse a műtőben való mozgás szabályait?
 • Ismertesse az aszepszis műtővel kapcsolatos általános szabályai!
 • Ismertesse az aszepszis definícióját!
 • Ismertesse az antiszepszis definícióját!
 • Hogyan előzheti meg már a műtét előtt a posztoperatív sebfertőzések kialakulását?
 • Hogyan előzheti meg a műtét alatt a posztoperatív sebfertőzések kialakulását?
 • Hogyan előzheti meg a műtét után a posztoperatív sebfertőzések kialakulását?
 • Határozza meg a sterilizálás fogalmát!
 • Határozza meg a dezinficiálás fogalmát!
 • Ismertesse a kétfázisú bemosakodás lépéseit!
 • Mi a célja az izolálásnak? Hogyan végezzük?
 • Sorolja fel az alapvető műszercsoportokat!
 • Mi a szétválasztó eszközök feladata? Soroljon fel szétválasztó műszereket!
 • Ismertesse az elektromos kés használatát! Milyen típusait ismeri?
 • Használható –e pacemaker-es betegnél az elektromos kés?
 • Mit tud az Ultrahangos vágókészülékről?
 • Nevezzen meg zár nélküli fogóműszereket! Ismertesse feladatukat!
 • Soroljon fel szervfogókat!
 • Soroljon fel vérzés csillapítására használt műszereket! Ismertesse feladatukat!
 • Soroljon fel szövetszéttartó eszközöket! Ismertesse feladatukat!
 • Ismertesse a fémklippek felhasználási területeit!
 • Mit tud a fémklippeket hordozó beteg CT és MRI vizsgálatáról?
 • Mi az a Steri-Strip? Mikor használjuk?
 • Soroljon fel speciális eszközöket!
 • Jellemezze a hagyományos (zárt lyukas, francia osztott lyukas) tűket!
 • Jellemezze az atraumatikus tű-fonal komplexumot!
 • Milyen csoportjai vannak a körtűknek?
 • Ismertesse a hagyományos és reverz vágótűk közötti különbséget!
 • Milyen szempontok alapján csoportosítjuk a varróanyagokat!
 • Melyek a természetes és szintetikus varróanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságai?
 • Mit jelent a fonalmemória kifejezés?
 • Melyek a monofil fonal előnyös tulajdonságai?
 • Melyek a multifil (sodrott) fonal hátrányos tulajdonságai?
 • A monofil vagy a multi fonal a jobb?
 • Sorolja fel a természetes varróanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságait!
 • Sorolja fel a szintetikus varróanyagok előnyös és hátrányos tulajdonságait!
 • Ismertesse a varróanyagok enzimatikus és hidrolízises felszívódásának folyamatát!
 • Mit tud a varróanyagok méretbeli osztályozásáról?
 • Mit tud az egyszerű csomós varratról?
 • Mit tud a vertikális matracöltésről?
 • Hol alkalmazunk egyszerű tovafutó varratsort?
 • Hol alkalmazunk dohányzacskó varratot?
 • Mikor javasolt a varratok eltávolítása? Milyen tényezőktől függ?
 • Mi a seb?
 • Mi sérül egyszerű seb esetén?
 • Mi sérül összetett seb esetén?
 • Milyen sebeket ismert keletkezésük alapján?
 • Sorolja fel a mechanikus sebeket!
 • Mit tud a metszett sebről?
 • Mit tud a lőtt sebről?
 • Csoportosítsa a sebeket a bakteriális fertőzöttség szerint?
 • Mit jelent az elsődleges sebellátás?
 • Mit jelent az elsődleges halasztott varrat?
 • Mit jelent a korai másodlagos sebzárás?
 • Mit jelent a késői másodlagos sebzárás?
 • Milyen sziketartási módokat ismer?
 • Ismertesse a sebgyógyulás fázisai!
 • Mi történik a sebgyógyulás granulációs–proliferációs fázisában?
 • Mi történik a sebgyógyulás remodelling fázisában?
 • A sebgyógyulásnak milyen formái vannak?
 • Soroljon fel a sebgyógyulást befolyásoló-lassító tényezőket!
 • Milyen korai szövődményei lehetnek a sebgyógyulásnak?
 • Mi jellemzi a seromát?
 • Mi jellemzi a haematomát?
 • Mi jellemzi a sebszétválást?
 • Milyen felületes sebfertőzési formákat ismer?
 • Sorolja fel a sebfertőzés lokális és általános tüneteit!
 • Milyen késői szövődményei lehetnek a sebgyógyulásnak?
 • Mi jellemző a hipertrófiás hegre?
 • Mi jellemző a keloidra?
 • Mi a hemosztázis és mik a tényezői?
 • Mi jellemzi a diffúz vérzést?
 • Klinikai szempontból milyen lehet a vérzés iránya?
 • A sebészi hemosztázis milyen módszereit ismeri?
 • Soroljon fel mechanikai módszereket a sebészi vérzéscsillapításra!
 • Soroljon fel hőhatáson alapuló vérzéscsillapító módszereket!
 • Milyen mechanizmusokkal jöhet létre a kémiai-biológiai anyagokkal való vérzéscsillapítás? Soroljon fel 3 ilyen anyagot!
 • Mondjon példát vitális, abszolút és relatív indikációjú műtétekre!
 • Mik a műtéti kockázat összetevői?
 • Milyen tényezők fokozzák a műtéti kockázatot?
 • Milyen szervi elváltozások fokozzák a műtéti kockázatot?
 • A túltápláltságnak milyen kockázatnövelő szerepe van?
 • Sorolja fel, mely szervrendszerek preoperatív felmérése alapvető a műtéti kockázat megítélése szempontjából?
 • Mit tud a preoperatív carentiáról?
 • Mi alkalmazható a thrombosis profilaxis érdekében a pre- és posztoperatív szakban?
 • Sorolja fel a hosszanti laparotomiák formáit!
 • Sorolja fel a haránt és ferde laparotomiák formáit!
 • Milyen hasi behatolásokat javasolna nyitott cholecystectomia, appendectomia vagy nőgyógyászati műtét elvégzéséhez?
 • Mit tud a rácsmetszésekről? Mi az előnye és hátránya?
 • Mit jelent a thoracolaparotomia? Mikor alkalmazzuk?
 • Milyen tényezők játszottak szerepet a laparoszkópos műtétek elterjedésében?
 • Melyek a nyitott sebészet hátrányai?
 • Melyek a laparoszkópos technika előnyei?
 • Mit jelent a pneumoperitoneum?
 • Milyen gáz alkalmazható a pneumoperitóneumhoz?
 • Ismertesse a Veres tű használatát!
 • Hogyan és milyen nyomással biztosítható biztonságosan a pneumoperitóneum?
 • Milyen optika terjedt el a laparoszkópiában?
 • Mit tud a laparoszkópos fényforrásokról?
 • Sorolja fel a laparoszkópos technika nehézségeit!
 • Milyen műtéti szakmák alkalmazzák a mikrosebészeti technikákat?
 • Milyen speciális eszközök szükségesek a mikrosebészeti beavatkozásokhoz?
 • Az egynapos sebészetben mi jellemző a betegbiztonságra?
 • Melyek az egynapos sebészeti műtét kontraindikációi?

QR Code
QR Code Kísérletes sebészeti műtéttan (generated for current page)