Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi biofizika I. és II.

A tantárgy az élő anyag és szerkezetének, állapotainak és folyamatainak fizikai leírását tárgyalja és ismerteti. Gyakorlati mérések során fizikai alapú laboratóriumi és orvostudományi módszerek kerülnek közvetlen alkalmazásra.

Általános leírás a tárgyról

 • Két féléves alapozó tárgy (pl. élettanban fontos lesz), mely év végén szigorlattal zárul. Jelentős része ismerős lehet a középiskolai tanulmányokból, de azért nem szabad félvállról venni.
 • A későbbi élettanhoz, radiológiához, bioinformatikához fontos a tárgy alapos ismerete.
 • Bár nem gyakori a bukás, mégis komoly szenvedés mindig a vizsga. A tárgy néhány elvont része nehezen emészthető. Általában a vizsga előtt tanulnak rá sokat, év közben gyakran háttérbe szorul.
 • Az előadások látogatottsága nem a legnagyobb. A gyakorlatok szemléletesek, és mindegyiken kötelező a részvétel (tehát pótolni kell a hiányzást!).
 • Minden héten az előző heti gyakorlatokból demó van. Egy számítógépes teszt, 10 kérdés, szigorúan 10 perc a válaszadásra. Ez elég gyakran kevés lehet, ha nem annyira intenzíven készültél fel rá. Egy jó válasz 1 pontot ér, egy rossz válaszért 0,25 pontlevonás jár (azokra a kérdésekre, amikben nem vagy biztos, érdemes nem megjelölni).
 • A tesztek számolásos feladataihoz a honlapon feladott házi feladatokat érdemes elvégezni, mivel a tesztben hasonló típusúak visszaköszönhetnek.
 • A maximális eredmény érdekében érdemes nem csupán a jegyzetet megtanulni, de a tankönyvben a kapcsolódó elméletet is átnyálazni.
 • A tesztek összeredményének a fél év végére el kell érni a 40%-ot. Ha minden tesztet kitöltöttél (tehát nem hiányoztál egy gyakorlatról sem), a 3 legrosszabb eredményed nem számítják bele. 75% felett vizsgakedvezmény kapható, vagyis a vizsgán nem szükséges beugrót írni, 70% felett pedig részt lehet venni az intézet háziversenyén.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKFIZ326_1M és AOKFIZ326_2M
kreditértéke I. félév: 3, II. félév: 4
típus előadás és gyakorlat
intézet Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
intézet honlapja http://biofiz.semmelweis.hu/
oktatási felelős Dr. Voszka István
elérhetősége Telefon: +36 1 459-15-00/60211
számonkérés típusa kollokvium, II. szemeszterben szigorlat
számonkérés típusa év közben minden gyakorlaton 10 perces számítógépes teszt
aláírás feltétele félévi tesztek átlaga min. 40 %
nehézség átlagos nehézségű

Vizsga

A félév végi vizsgák az EOK 1. emeletén az intézet gyakorlati termeiben történik. A vizsga általában 8:30-kor kezdődik (a résztvevők azonosítása és a vizsgáztató kihúzása után). Először két tételt kell húzni:

 • gyakorlati tétel (valamelyik gyakorlat anyaga)
 • számolásos feladat (2 db)

Ezen beugró teljesítése esetén húzhatsz elméleti kérdéseket (2 tétel), ellenkező esetben haza mehetsz, a vizsga pedig elégtelen jegyként lesz elkönyvelve.

A vizsgára feltétlenül vidd magaddal a jegyzőkönyveket, ezeket általában megnézik, hogy a javítandókat kijavítottad-e. A tételek kidolgozására bőven szokott lenni idő, főleg ha egy olyan professzorhoz vagy beosztva, aki épp órákat késik értekezlet miatt (ilyen is megesett már). Általában egy tanárhoz 5-10 hallgató kerül beosztásra. Az elméleti tételek anyaga az évközi előadások anyagában (és az Orvosi Biofizika tankönyv) található, a gyakorlati tételek pedig maguk a Kellermayer-féle Biofizika jegyzet füzetei. Ezen jegyzet végén találsz számolásokat is megoldással, ezeket érdemes megoldani a számolásos tételhez. A „További segédanyagok” részben találsz számítógépesen és kézzel kidolgozott számolási példákat is.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog

További segédanyagok

vizsgára

Szigorlaton előforduló ábrák

 • gamma kamera
 • szcintillációs számláló
 • Einthoven-háromszög
 • fékezési RTG spektruma szűrővel, szűrő nélkül (RTG-CT-nél van az ábra)
 • gamma sugárzás impulzus amplitúdó spektruma magyarázattal (kiemelkedéseket kellett magyarázni)
 • feketetest sugárzás spektruma különböző hőmérsékleteken
 • ionizációs kamra
 • Boltzmann-eloszlás
 • tárgy leképezése, ha kétszeres fókusztávolságon kívül van
 • radioaktivitás csökkenése felezési idővel, átlagos élettartammal
 • termolumineszcens doziméter energianívói, a köztük való átmenetek indukálása, magyarázata
 • szem képalkotása
 • hőmérsékleti sugárzás spektruma 2 hőmérséklettel, egy grafikonon
 • vezetők, félvezetők, szigetelők rajza
 • bistabil/monostabil multivibrátor
 • Wien-féle eltolódási törvény
 • audiogram

QR Code
QR Code Orvosi biofizika I. és II. (generated for current page)