Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi Szociológia

Általános leírás a tárgyról

Célja az orvostanhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, az önkárosító magatartásformák, devianciák szabályszerűségeivel, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, az orvostudomány helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

  • Társadalomtudomány témába tartozó tárgy. Hasznos, csak nem első évben, ekkor inkább nyűgként élik meg, bár a későbbiekben nagyon hasznos dolgokkal lehet itt találkozni. Lelkes és elkötelezett oktatók.
  • A magatartástudományi szigorlatnak újonnan NEM tárgya (csak az Orvosi Kommunikáció és a Pszichológia).
  • Nagyon ritka, hogy valaki nem teljesíti a követelményeket. Az intézet is inkább a terepgyakorlat fontosságát tartja szem előtt, kevésbé az apró betűn lovaglást.
  • Kevés előadás van, ezeket a katalógus veszély miatt érdemes látogatni.
  • Az előadások anyaga az intézeti honlapon elérhető.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOKMAG006_1M
kreditértéke 2
típus előadás és gyakorlat
intézet Magatartástudományi Intézet
intézet honlapja http://www.magtud.semmelweis.hu
oktatási felelős dr. Szántó Zsuzsa
elérhetősége Telefon: +36 1 210-29-53, +36 1 210-29-30/56123
számonkérés típusa év közben A demonstrációkon elérhető maximális pont: 75 (60 tesztkérdéses teszt); A terepgyakorlati beszámolóra maximálisan elérhető pont: 25 ezek beleszámítanak a kollokviumba
számonkérés típusa kollokvium (magas évközi teljesítmény alapján nem kell kollokviumra menni)
nehézség ez egy könnyen elsajátítható

Szubjektív tapasztalatok

  • 2014 őszi szemeszterében 3 előadáson volt katalógus.

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
  • Szántó Zsuzsa, Susánszky Éva (szerk.): Orvosi Szociológia. Semmelweis Kiadó 2006.

További segédanyagok


QR Code
QR Code Orvosi Szociológia (generated for current page)