Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Modellmembránok

  • Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét, pótlásra nincs lehetőség.
  • Az utolsó oktatási héten, az előadás idejében zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség, valamint sikertelen írásbeli vizsga után a második vizsga szintén szóbeli.

Tankönyvek, jegyzetek

  • az intézet honlapján található előadások anyaga a vizgsa anyaga.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOSFIZ148_1M
típus előadás (minden előadáson katalógus)
intézet Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
intézet honlapja http://biofiz.sote.hu
oktatási felelős Dr. Voszka István
elérhetősége tel: 4591500/60211
számonkérés típusa év közben nincs
év végi számonkérés az utolsó oktatási héten záróteszt
nehézség az előző évi vizsgatesztek kérdései közül sok visszaköszön, viszont évről évre egyre több új is van köztük

Előző évi vizsgatesztek

Tapasztalatok

2013-as vizsga: 30 tesztkérdés (ebből 9 új volt, amik nem szerepelnek a feltöltött tesztlapon) A és B csoport is van, a kérdések azonosak csak a sorrendjük tér el egymástól. 18 pont szükséges a 2es eléréséhez.


QR Code
QR Code Modellmembránok (generated for current page)