Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Latin nyelv

Általános leírás a tárgyról

  • A kurzus célja, hogy bevezessen az anatómiában, diagnosztikában, növénytanban és receptírás során használt latin nyelv alapjaiba. A tananyag ennek megfelelően épül fel, igyekeztek a legfontosabb-leghasznosabb dolgokra felhívni a figyelmet, elmagyarázni a más órán hallott kifejezéseket. Az első félév első fele a növénytani kifejezéseket veszi a középpontba, a második rész pedig a recepteket (gyári recept, magisztrális recept) tanítja meg. A második féléves anyag az anatómiára összpontosít, szervrendszerenként tekinti át az orvosi latin-görög nyelvet, összevetve az anatómiai és a klinikai szókincs különbségeit. De emellett minden leckéhez tartozik növénytanos-drogismeretes és receptírós rész. A tantárgynak nyelvóra jellege van, sok órai munkával, általában minimális írásbeli házival.
  • Hasznos dolog megtanulni azt a leckénkénti 10-10 növénynevet, növénytanon annál kevesebb dolgot kell bemagolni.
  • Két féléves tárgy, hiányozni kétszer lehet. Félévközi dolgozatokat írunk (hármat), vizsga nincs, de a második félév végén van egy komolyabb záróteszt.
  • Minimális félévközi készüléssel garantált a jó jegy!
  • Második félévben húsvét környékén megrendezésre kerül egy verseny a tantárgy keretében, mely fordításból (latinról magyarra és magyarról latinra) áll, de meg vannak adva a felhasználandó szavak, vagy van szószedet. Ha eléred a 80%-ot a versenyen, kapsz egy megajánlott évvégi jelest és mentesülsz a további óralátogatás alól is.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon GYNYELATG1M, GYNYELATG2M
típus gyakorlat
intézet SE Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság
oktatási felelős Dr. Kovács Éva
elérhetősége [email protected]
számonkérés típusa év közben 3 db (kb. 20 perces) ZH mindegyik félévben
félévek száma 2
vizsga típusa nincs
évvégi jegyet kialakítja első félévben a ZH-jegyek átlaga, második félévben a harmadik (nagy) ZH jegye, amibe kicsit beleszólhat az adott félévi másik 2 ZH
nehézség ez egy könnyen elsajátítható tantárgy

Az intézet honlapja

Nyelvi Kommunikációs Központ: http://semmelweis.hu/nykk/

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog

  • Az NYKK által készített jegyzet (az ÁOK hallgatói számára)
  • Az NYKK által készített jegyzet (a FOK hallgatói számára)
  • Az NYKK által készített jegyzet (a GYTK hallgatói számára)

Az egyetem moodle felületén mindegyik elérhető, ingyenesen letölthető.

További segédanyagok


QR Code
QR Code Latin nyelv (generated for current page)