Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Gyógyszertechnológia 3, 4

Általános információ

 • A negyedéves gyógyszertechnológia az ipari, középüzemi gyógyszerkészítés és gyógyszervizsgálat elméleti és gyakorlati alapjait adja meg.
 • A tantermi előadások mellett négy különböző laboratóriumi gyakorlat során lehet elsajátítani az ismereteket.
 1. Kémiai technológia
 2. Fizikai technológia
 3. Üzemi technológia
 4. Parenterális technológia (injekciós-infúziós).
 • Az előadások látogatása hasznos, hiszen jelenleg tankönyv nem áll rendelkezésre ebből a tárgyból, leszámítva a gyakorlati jegyzeteket, melyek minden laborhoz külön elérhetőek.
 • Az előadásokon „cetliken” kell válaszolni az előadással kapcsolatos kérdésekre, aki ezek 80%-át sikerrel teljesíti, mind a félévi

kollokviumon, mind a félévi szigorlaton mentességet kap egy tételsor alól.

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon
típus előadás és laborgyakorlat
intézet Gyógyszerészeti Intézet
honlap http://semmelweis.hu/gyogyszereszeti-intezet/
oktatási felelős
elérhetősége
félévek száma 4
vizsga típusa első félévben kollokvium, második félévben szigorlat
nehézség ez egy átlagos nehézségű tárgy

Számonkérés

 • minden gyakorlatról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek kiértékelése beleszámít a gyakorlati jegybe.
 • félév végén szóbeli kollokvium van, melyben mind a négyféle technológia kikérdezésre kerül.
 • a tanév végi szigorlatban a tételek között szerepelnek olyan kérdések is, amelyet a harmadik évfolyamon tanultunk meg, így gyakorlatilag négy félév anyagából adhatunk számot tudásunkból.
 • a nagy anyag ellenére ez a tárgy a könnyen/átlagos nehézségű tárgyak közé sorolható.
 • A gyakorlati jegy a négy különböző labor részjegyeinek átlaga.
 • A félévek végén évfolyamzh van,melyben mindegyik gyakorlati anyagrész számonkérése megvalósul.

Továbbá az alábbi számonkérési formák jellemzőek:

 • Kémia: félévente 1 zh + a jegyzőkönyvek értékelése+ beugró!
 • Fizika: félévente 1 zh + (felelés az aznapi anyagból, ha késel)
 • Üzemi: félévente 1 zh + második félévben kiselőadás+ beugró!
 • Injekciós: 2 szemeszterben 1 felelés + beugrók értékelése + 1 zh

Természetesen a jegyzőkönyvek leadása minden gyakorlatból a gyakorlati jegy megadásának feltétele.

 • fizikain a jegyzőkönyv értékelés: elégtelen vagy jeles + minden órára vinni kell milliméterpapírt!
 • kémiai: jegy alapja: az ismeretlen meghatározásakor kapott eredmény eltérése a valóstól (százalékonként behatárolt jegyek 1-től 5ig)
 • üzemi:

2. szemeszter végén gyakorlati szigorlat.

 • a 2 félév bármely gyakorlatából húzol, a gyakorlat elvégzése+elméleti háttér+számítás lehet.
 • Ez kiválható tanulmányi versennyel (80% felett)
 • továbbá ha az alábbi jegyeid közül legalább 3 db jeles, és max. 1 db jó : 3. év gyógyszertechnológia kollokvium jegye, 4. év 1. és 2. szemeszter gyakorlati jegye, 4. év 1. szemeszter kollokviumának jegye.

Időpontok a 2012/13-as tanévben

 • november 20. - évfolyam ZH
 • október 25. hete - ZH fizikaiból
 • október 15.hete - 16.hete - felelés kémiaiból

Segédanyagok

fizikai

2012/13


üzemi

régi

2012/13

infúziós labor

kémiai

2012/13

Tankönyvek

További

Kidolgozott szigorlati tételek: szigorlatra.zip


QR Code
QR Code Gyógyszertechnológia 3, 4 (generated for current page)