Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Általános és szervetlen kémia

Általános leírás a tárgyról

  • Elsőéves főtárgy, elmélet és első félévben laborgyakorlat is.
  • Alapvető általános és szervetlen kémiai ismeretek, amire később minden féle kémia épít. Az első féléves laborgyakorlaton megtanítják az alapvető laboratóriumi gyakorlati ismereteket, módszereket.
  • Félév közben laboron 3 zh és évfolyam zh, ezek adják a gyakorlati jegyet, ami feltétele a vizsgának. Az évfolyamzh nem lehet elégtelen.
  • Az előadások látogatása nagyon ajánlott, hiszen előkészítik a következő heti labort, valamint nagyon hasznos a kémia alapjainak megértéséhez.
  • Második félévben a szervetlen kémia kerül tárgyalásra; olyan szinten, amennyire egy gyógyszerésznek tudni illik. Az előadások látogatása nem kötelező, de hasznos tud lenni, főleg mert nagyjából szóról-szóra azt kérik számon szigorlaton. Az előadásdiák pedig nem tartalmaznak minden lényeges információt a sikeres szigorlathoz. Vizsgán kérdez(het)ik a kvalitatív analitikai kémiát is!
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon GYASKASK***
típus előadás és laborgyakorlat(I. félévben)
intézet ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék
oktatási felelős Dr. Noszál Béla (első félév), Ungvárainé dr. Nagy Zsuzsanna (második félév)
elérhetősége [email protected], (+36-1)217-0891; [email protected]
számonkérés típusa év közben első félévben 3 zh, és 1 évfolyamzh; második félév szorgalmi időszakában nincs számonkérés
félévek száma 2
vizsga típusa első félévben kollokvium, második félévben szigorlat
nehézség ez egy átlagos nehézségű tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

  • Béni-Ungvárainé-Szakács: Általános és szervetlen kémiai gyakorlatok
  • Kőrös E.: Általános kémia
  • Kőrös E.: Szervetlen kémia I.-II.-III.
  • Gergely P.: Általános és bioszervetlen kémia
  • Barcza L., Buvári Á.: A minőségi kémiai analízis alapjai

Előadások

Tematika, tételek


QR Code
QR Code Általános és szervetlen kémia (generated for current page)