Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Adatbiztonság, adatvédelem

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tantárgy előkövetelménye a BIT.III. Programozás című tárgy.
  • Elméleti órák, és a félév végén vizsgával és beadandóval zárul
Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF046_1M
típus előadás
kreditérték 4 kredit
intézet DEI
intézet honlapja http://semmelweis.hu/dei/
oktatási felelős Dr. Tamus Ádám PhD
számonkérés típusa év közben beadandó
vizsga típusa írásbeli
évvégi jegyet kialakítja beadandó + vizsga
ajánlott tankönyv órai anyag

</WRAP>


QR Code
QR Code Adatbiztonság, adatvédelem (generated for current page)