Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Kontrolling az egészségügyben

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A kurzus célja a kontroll vezetői funkció és a kontrolling terület egészségügyi alkalmazásának bemutatása

elméleti ismeretek, modellek, gyakorlati tapasztalatok és esettanulmányok segítségével. A kurzus végén a hallgatók képesek lesznek értelmezni és használni a témakörhöz tartozó alapfogalmakat, érteni fogják, hogyan járulhat hozzá a kontrolling az egészségügyi szervezet céljainak, stratégiájának megvalósításához. Az előadások célja a tananyag ismertetése, megbeszélése és az összefüggések bemutatása. A tantárgy gyakorlati része valós példák feldolgozásából, esettanulmányok megoldásából áll.

  • A tárgy felépítése átlátható, logikus.
  • A félév során sok csoportmunka lesz.

Számonkérés

A félév során 2 házi feladatot kell megoldani, amelyen fejenként 10-10 pontot lehet elérni.Az órai aktivitásért 5 pont szerezhető.Ezen pontok összegéből maximum 20 pont beleszámít az év végi jegybe. A vizsga írásbeli, ahol pár soros és féloldalas kifejtős kérdések is vannak. Ezen összesen 80 pont érhető el.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKEMK054_1M
típus előadás
kreditérték 2 kredit
intézet EMK
intézet honlapja http://semmelweis.hu/emk/ekk_bsc/
oktatási felelős Takács Erika
számonkérés típusa év közben 2 házi feladat
vizsga típusa írásbeli
évvégi jegyet kialakítja házi feladatok, órai aktivitás, írásbeli vizsga
ajánlott tankönyv E-book:Kontrolling az egészségügyben; Bodnár Viktória (2004): Mit ért(s)ünk controlling alatt? Informatika és Menedzsment az Egészségügyben, III. évf. 1. szám,. pp. 14-17.; Tíz próba In: Neely, Andy – Adams, Chris – Kennerley, Mike (2004): Teljesítményprizma. Az üzleti siker mérése és menedzselése. Alinea Kiadó, Budapest, 58. o., 60-64. o.

QR Code
QR Code Kontrolling az egészségügyben (generated for current page)