Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Élettan, kórélettan

Általános leírás, tudnivalók a tárgyról

  • A tantárgy az egészségügyi ügyvitelszervező hallgatókat megismerteti az emberi szervezet működésének élettani alapjaival és a leggyakoribb betegségek kórélettani hátterével, ezek diagnosztizálási lehetőségeivel.
  • Az órák (helyszín:NET) tömbösítve zajlanak, tehát 1 alkalom 3 órát vesz igénybe, de nagy átlagban nem szokták végig tartani az oktatók. Minden órát más oktató tart, más témával kapcsolatban.
  • A tárgy előkövetelménye a Humán Anatómia I.
  • A félév végén egy vizsgateszt megírására kerül sor, ami kialakítja a félév végi osztályzatot, általában nem változtatnak a teszten, ugyanazt írja minden évfolyam, így egy elég könnyen teljesíthető tárgy.
Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKKOR031_1M
típus előadás,gyakorlat
kreditérték 4 kredit
intézet Kórélettani Intézet
intézet honlapja Intézet honlapja
oktatási felelős Prof. Dr. ROSIVALL LÁSZLÓ
számonkérés típusa év közben nincsen
vizsga típusa teszt
évvégi jegyet kialakítja vizsgateszt
ajánlott tankönyv Ormai Sándor: Élettan-Kórélettan, Semmelweis Kiadó, 2002

További segédletek


QR Code
QR Code Élettan, kórélettan (generated for current page)