Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Matematikai analízis

Megismerteti a hallgatókkal a matematika fontos alapvető fejezeteit (halmazelmélet, határérték, valós függvények, deriválás, integrálás, mátrixműveletek, lineáris egyenletrendszerek megoldása), ezáltal a tantárgy anyaga a rá épülő tantárgyak (biostatisztika, statisztikai döntéstámogatás) követelményeit készíti elő. Az elméleti órákat Dinya Elek, a gyakorlatit Sándor Zoltán tartja, a zárthelyikben a gyakorlati anyagot kérik számon és lehet használni saját jegyzetet.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF007_1M
típus előadás, gyakorlat
kreditérték 4 kredit
intézet Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet
intézet honlapja EIFTI
oktatási felelős Dr. Dinya Elek
oktatók Dr. Dinya Elek, Sándor Zoltán
számonkérés típusa év közben gyakorlati zárthelyik
évvégi jegyet kialakítja gyakorlati jegy

QR Code
QR Code Matematikai analízis (generated for current page)