Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Távközlő hálózatok és szolgáltatások

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted a BIT III.: Szám.gép. hálózatok nevű tantárgyat
  • Elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása távközlő hálózatok témaköréből, azaz a hálózatok belső működése és a nyújtott szolgáltatások megismertetése, a rendszertechnikai elemek kiválasztásához, alkalmazásához, a rendszertechnikai tervezéshez, az üzemeltetéshez, a különböző szolgáltatók hálózatainak együttműködéséhez szükséges legfontosabb alapismeretek elsajátíttatása.
  • Az óra egy héten egyszer van megtartva. A tananyag elég száraz és szükségtelen számunkra. Nehezen tanulható.

Számonkérés

Félév közben 2 zh, ezekre a diasorokból fel lehet készülni, de órai elhangzott dolgokat is érdemes megjegyezni, mert van amit a diasorokból nem lehet megérteni, illetve készíteni kell egy házi feladatot is a félévben. Ezen felül 2 db laborgyakorlaton is részt kell venni, amikről jegyzőkönyvet kell készíteni, de abban az oktató segít, nem lesz otthoni feladat. A félév végén, pedig van egy írásbeli vizsga, ami ugyanolyan, mint a ZHk.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód VITMA310
típus előadás,labor
kreditérték 4 kredit
intézet BME VIK
intézet honlapja [[http://w3.tmit.bme.hu/thsz/ tantárgy oldala ]
oktatási felelős/oktató(k) Dr.Henk Tamás
számonkérés típusa év közben 2 ZH, házi feladat, 2 labor
vizsga típusa írásbeli
évvégi jegyet kialakítja 2 ZH vagy a szóbeli vizsga
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák

További segédletek

Dr. Bartolits István: A távközlés regénye


QR Code
QR Code Távközlő hálózatok és szolgáltatások (generated for current page)