Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Növénytan

Általános leírás a tárgyról

  • Alapvető növénytani ismeretek (rendszertan, növényfelismerés, drogformák, morfológia) elsajátítása a tárgy célja.
  • Az itt megszerzett ismeretek szükségesek később a gyógynövény és drogismeret tárgynál.
  • Két féléves tárgy, a harmadik szemeszter végén szigorlattal.
  • A gyakorlatok az ELTE-TTK déli épület 4. emeletén találhatók, az előadás a földszinten.
  • Az előadás látogatása egyáltalán nem fontos.
A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon GYNOVGYNG**
típus előadás és gyakorlat
intézet ELTE Növényszervezettani Tanszék
oktatási felelős Dr. Böddi Béla
elérhetősége [email protected]
számonkérés típusa év közben 3 zh a gyakorlatokon
félévek száma 2
vizsga típusa Második szemeszter végén gyakorlati jegy, harmadik szemeszter végén szigorlat.
nehézség átlagos nehézségű tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
  • Dr. Dános Béla: Farmakobotanika - Kemotaxonómia
  • Dr. Dános Béla: Farmakobotanikai gyakorlatok
  • A gyakorlatokon készített saját jegyzet.

További segédanyagok


QR Code
QR Code Növénytan (generated for current page)