Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Társadalombiztosítás és egészségbiztosítás

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak a 3. félévben veheted fel
  • A társadalombiztosítás és egészségbiztosítással kapcsolatos ismeretek bővítése

Számonkérés

A félév végén van 1 vizsga, ezekre a diasorokból és a jegyzetekből fel lehet készülni.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF044_1M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet Semmelweis Egyetem
intézet honlapja -
oktatási felelős/oktató(k) Dr. Lengyel Balázs / Dr. Bogdán Zsuzsanna
számonkérés típusa év közben -
vizsga típusa kollokviumi
évvégi jegyet kialakítja 1 vizsga
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák, feladatok

További segédletek


QR Code
QR Code Társadalombiztosítás és egészségbiztosítás (generated for current page)