Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Információkezelés az egészségügyben

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted a BIT I.: A számítástechnikai alapjai tantárgyat.
  • Megismertetni a hallgatókkal az egészségügyi informatika elméletét és elsajátíttatni a gyakorlati alkalmazások tartalmi és funkcionális módszereit az egészségügyi ellátási rendszerben.
  • Az egészségügyi informatika elméleti és gyakorlati alkalmazási ismereteinek elsajátíttatása.

Számonkérés

A félév végén van 1 zh, ami adja a vizsga jegyet, ezekre a diasorokból fel lehet készülni.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF041_1M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet Semmelweis Egyetem DEI
intézet honlapja DEI honlapja
oktatási felelős/oktató(k) Dr. Simon Pál
számonkérés típusa év közben 1 ZH
vizsga típusa írásbeli zárthelyi
évvégi jegyet kialakítja 1 ZH
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák, feladatok

További segédletek

  • Egészségügyi informatika. Szerkesztette: Dr. Kékes Ede, Dr. Surján György, Dr. Balkányi László, Dr. Kozmann György. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2000 ISBN 963 242 341 0.
  • Orvos a világhálón Gergely Tamás, Flórián Csaba Alkalmazott Logikai Laboratórium Budapest 2001. ISBN 963 006352 2.
  • Kibermedicina. Deutsch Tibor, Gergely Tamás. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest 2003. ISBN 963 242 812 9.
  • Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet hozzáférhető szakirodalmi anyagai

QR Code
QR Code Információkezelés az egészségügyben (generated for current page)