Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Könyvtári és hálózati információs források

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak a második félévben veheted fel.
  • Az óra egyszer egy héten másfél órás formában van megtartva, mely gyakorlatias.

Számonkérés

A félév közben van 2 zh, ami adja a vizsga jegyet, ezekre a diasorokból fel lehet készülni.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKKPK033_1M
típus előadás
kreditérték 1 kredit
intézet Semmelweis Egyetem
intézet honlapja -
oktatási felelős/oktató(k) Dr.Vasas Lívia
számonkérés típusa év közben 1 ZH
vizsga típusa -
évvégi jegyet kialakítja 1 ZH
ajánlott tankönyv Az óra gyakorlati anyaga

További segédletek


QR Code
QR Code Könyvtári és hálózati információs források (generated for current page)