Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Bevezetés az orvosi kódrendszerekbe

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted a Humán Anatómia I. nevű tantárgyat
  • Az óra egy héten egyszer egy 45 perces időkeretben van megtartva. A tárgy tananyaga elég elvont, nem is tudnám egyértelműen megfogalmazni miről is lesz szó, de a nagy része filozófikus téma

Számonkérés

A félév közben semmilyen számonkérés nincsen, az órán katalógust vezetnek. A félév végén írni kell egy beadandó dolgozatot, amit úgy kell felépíteni akár egy szakdolgozatot. Ki kell választani egy konkrétan definiált problémát, és azt elemezni, megoldani, megoldását bizonyítani kell. Ezt ábrákkal, képekkel, grafikonokkal ki kell egészíteni. Elég sok munka van vele, illetve ha az oktató talál benne logikai felépítésű hibát, akkor vagy teljesen újra kell írni, vagy egy másik témával előrukkolni. Ez mindenkivel e-mailezés formájában történik. Erre a dolgozatra kapott jegy adja az évvégi jegyet.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF038_1M
típus előadás
kreditérték 1 kredit
intézet Semmelweis Egyetem DEI
intézet honlapja DEI honlapja
oktatási felelős/oktató(k) Dr.Surján György
számonkérés típusa év közben -
vizsga típusa beadandó dolgozat
évvégi jegyet kialakítja beadandó dolgozat
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák, Kékes-Balkányi-Kozmann-Surján: Egészségügyi Informatika

További segédletek


QR Code
QR Code Bevezetés az orvosi kódrendszerekbe (generated for current page)