Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Rendszerszemléletű családkonzultáció alapjai

A stúdium célja

A családokkal folytatott konzultáció sajátosságainak bemutatása, a laktációs tanácsadói gya­korlat rendszerszemléletű megközelítésének megismertetése. A rendszerszemléletű család­modell alkalmazása az anya-szoptatott csecsemő-apa triádra illetve a testvérekre. Hogyan segíthető a család a szoptatás támogatásában, a harmonikus együttműködésben.

A stúdium témakörei

A rendszerszemléletű család-megközelítés. Család (is) születik. Apa szerepe. Nagyszülők, idősebb testvérek. Együttalvás, házasélet. Posztpartum pszichés rendellenességek. Reguláci­ós zavarok a laktációs szaktanácsadás szemszögéből.

Félév végi aláírás megszerzésének a feltétele: előadásokon való részvétel

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium (esszé és/vagy teszt)

Tételsor

 1. Posztpartum pszichés rendellenességek fajtái, hajlamosító tényezők
 2. Oki magyarázatok a posztpartum pszichés rendellenességek hátterében
 3. A posztpartum pszichés rendellenességek rövid- és hosszútávú hatásai az anya-magzat, anya-gyerek kapcsolatra, a gyerek fejlődésére
 4. Megelőzés, felismerés, kezelés a gyermekágyi hangulati zavarok esetén
 5. A család, mint rendszer jellegzetességei
 6. Rendszerek szoptatós családokban, hogyan változik a tagok szerepe a családdá válás során
 7. Hogyan befolyásolhatják a családi rendszerek, hiedelmek a szoptatás kimenetelét
 8. A szoptatás hatása a családi rendszerre
 9. Regulációs zavarok megjelenése, felismerése, okai
 10. Szoptatás szexuális abúzus után

Kötelező irodalom

 • Az előadásokon elhangzottak és a kiadott hallgatói jegyzet.
 • Csóka Szilvia: Életminőség és esélyegyenlőség a korai kötődés tükrében. In: Kopp Mária (szerk): Magyar lelkiállapot 2008 Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó 2008, pp 179-192.
 • Hajnal Ágnes, Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa: Gyermekek és a szülői depresszió. In: Kopp Mária (szerk): Magyar lelkiállapot 2008 Esélyerősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó 2008, pp 193-199.
 • John Byng-Hall: Munkám családi szkriptekkel. Családterápiás sorozat 9. Animula, évszám nélkül

Ajánlott irodalom

 • Kathleen A. Kendall-Tackett: Depression in New Mothers: Causes, Consequences and Treatment Alternatives. 2. kiadás Routledge, 2010
 • Keren Epstein-Gilboa: Interaction and Relationships in Breastfeeding Families: Implications for Practice. Hale Publishing, 2009
 • Rebecca Mannel – Patricia J. Martens – Marsha Walker (szerk): Core Curriculum for Lactation Consultant Practice 3. kiadás Jones and Bartlett Publishers, 2012

QR Code
QR Code Rendszerszemléletű családkonzultáció alapjai (generated for current page)