Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Pathogének I.

Gazda-parazita kölcsönhatás

 1. Paraziták
  • Obligát parazita
  • Fakultatív parazita
 2. Szaprofita

Az együttélés típusai:

 • Symbiosis: együttélés
  1. Commensalismus: nem károsítják egymást
  2. Parasitismus: a microorganismus károsítja a macroorganismust
  3. Mutualismus: mindkettőnek jó.

Kolonizáció: nincs behatolás a szövetek közé

Pathogenitás, virulencia

Pathogenitás: Egy adott microorganismusfaj megbetegítőképessége egy adott gazdaszervezetre nézve

 1. Fajspecifikus
 2. Genetikailag determinált

Virulencia: egy adott fajon belül egy populáció megbetegítőképességének mértéke.

A virulencia mérhető, a pathogenitásnak nincs mértéke (valami vagy pathogén, vagy nem).A virulenciát az LD50 jellemzi, az a csíraszám, ami az egyedek felében halált okoz.

Vannak fakultatív, opportunista és obligát pathogén mikroorganizmusok.

 • Fakultatív
  • Általában a normál flóra tagjai
  • Prediszponáló és rizikófaktorok szükségesek a pathogenitásukhoz (pl. sérülések, elzáródások, idegen testek, immundefektusok)
 • Obligát
  • Soha nem tagjai a normál flórának
  • Az immunnstátusztól függetlenül képesem megbetegedést okozni.

Fertőzést okozó microorganismusok

Képesek:

 • Adhesio: megtapadás
 • Penetratio: behatolás a sejtekbe/szövetekbe
 • Invasio/disseminatio: szaporodás és szétterjedés
 • Károsítás

Biofilm

Biofilmképződés: biológiai jelenség, minden felszínen törtnik, ahová baktériumok kerülnek

 1. Baktériumok reverzibilis megtapadása (másodpercek)
 2. Baktériumok irreverzíbilis megtapadása (másodpercek-percek)
 3. Növekedés és osztódás (órák-1 nap)
 4. Exopolimerek képzése
 5. Az exopolimer további microorganismusokat vonz és köt meg

Ahol leválik a felület, amin a biofilm képződött, nincs baj (bőr). A fogakon nem válik le, le kell szedni! (szájhigiéné)

Baktériumsejt szerkezete

Virulenciafaktorok

 • Nem toxikus
  • Felszíni virulenciafaktorok (csilló, fimbria, glycocalyx, tok)
A tok gátolja a phagocytosist, antigén, szerepet játszik a megtapadásban (ragadós) és mechanikai védelmet is biztosít.
A bacillus anthracis tokja D-glutaminsav, a streptococcus pyogenesé hialuronsav.
 • Extracelluláris enzimek
 • Toxikus
 • Exotoxinok
  • Extracellulárisan hatnak:
   • membránkárosítás
  • Intracellulárisan
   1. Proteinszintézisgátlás
   2. Hiperszekréció
   3. Neurotoxinok
  • Szuperantigének
A szuperantigének az MHC-antigénekhez kötődve aktiválják a T-sejteket, „citokinvihart” okozva
 • Endotoxin = LPS
Az LPS1) a Gram-negaatív baktériumok külső membránjában található, a baktérium elpusztultakor felszabadulva bármely szervben a llegkülönböözőbb elváltozásokat okozza. A legrosszabb hatás az endotoxin-sokk (hipotenzió, komplementrendszer aktiválódása, DIC2) ).

Dosis Lethalis Minima = DLM az a meghatározott toxinmennyiség, ami parenterálisan beadva a kísérleti álllatot meghatározott idő alatt megöli.

Fertőzés (infekció)

Definíció: A pathogén behatol a szervezetbe és ott szaporodik.

Behatolás, megtapadás, penetratio

 1. A kórokozó valamiéyen fertőzési forrásból valamilyen átviteli, terjedési úton jut a gazdaszervezetbe.
  • Bőrön keresztül
  • Nyálkahártyán keresztül

Kolonizáció

Disszemináció, szétszóródás

 1. A behatolástól távoli helyre jut
 2. Szisztémás fertőzés

(Mikroorganizmus)-émiák: az érpályában az adott mikroorganizmus található. (Nem jelent más )

A szepszis SIRS3), aminek a hátterében fertőzés áll. Jellemzői a szélsőséges hőmérséklet, tachypnoe, tachycardia és szélsőséges fehérvérsejtszám (Leuko(?)-ia vagy Leukopenia)

Kimenetel

 • Tünetmentes
  • Szubklinikus: a kórokozó eliminálódik
  • Latens: a kórokozó perzisztál
 • Manifeszt fertőzés
  • Gyógyulás
  • Hordozó
  • Krónikus beteg
  • Halál

Ürülés, ürítés

A kórokozó távozik, ürül a szervezetből

 • Ragályos fertőzés: emberről emberre terjed
 • Nem ragályos fertőzés

A fertőzés forrása

Lehet exo- és endoogén, illetve primer és szekunder.

 • Exogén: kívülről származik
 • Endogén: normál flóra tagja rossz helyre kerül
Reservoir: olyan hely, ahol a kórokozó tartósan megtalálható

Átvitel módja

 • Kontakt
 • Szállítás
  • Szennyezett víz, élelmiszer
  • Orális
  • Vektorok
  • Nem steril eszközök (iatrogen fertőzés)
 • Dia/transzplacentáris átvitel (Konnattális fertőzések, anyáról magzatra)
1)
Lipopoliszacharid
2)
Disszeminált intravaszkuláris koagulopáthia
3)
Szisztémás gyulladásos válaszszindróma, Systemic Inflammatory Response Syndrome

QR Code
QR Code Pathogének I. (generated for current page)