Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi élettan versenyvizsga

Tudnivalók a versenyvizsgáról

Tavaszi verseny

Az Élettani Intézet 2012/13. tanév tavaszi szemeszterére meghirdetett versenyvizsgájának általános tudnivalói:

A verseny két fordulós, az első forduló írásbeli, melynek

Helye: EOK, Hevesy és Békésy előadóterem

Ideje: 2013. 04. 12. péntek, 16.00-18.00

A versenyen való részvételnek - az őszi félév versenyétől eltérően - nincs tanulmányi előfeltétele. Az élettant FM kurzuson hallgató tanulók is indulhatnak a versenyen. Az első fordulóban adott szintet teljesítő tanulók jutnak tovább a második, szóbeli fordulóba, amely előreláthatólag a 11. tanítási héten kerül megrendezésre. A továbbjutó hallgatók, teljesítményüktől függően megajánlott 5-ös részjegyet kapnak a szigorlat írásbeli részére és/vagy egy szóbeli tételre.

A versenyben számon kért ismeretanyag a 2012. szeptember 10-től 2013. április 5-ig leadott tananyag.

Őszi verseny

Az Élettani Intézet a 2012/13. tanév őszi szemeszterére versenyvizsgát hirdet a másodéves hallgatók számára.

Helye: EOK, Szent-Györgyi Albert előadóterem

Ideje: 2012. 12. 15. (szombati munkanap) 9.00-11.00

A versenyvizsgán akkor vehetsz részt, hogyha a félév során az intézeti szabályzat szerint beszámításra kerülő dolgozataid átlaga eléri a 70%-ot. Ha ez teljesül, akkor annyit kell tenned, hogy a Neptun rendszerben a versenyvizsga időpontjára kiírt vizsgát veszed fel (2012. december 15. 9 óra). A jelentkezés határideje december 13. 8 óra. Mindenképpen hozd magaddal a leckekönyvedet, a gyakorlati jegyzőkönyvekre viszont nem lesz szükséged. Az írásbeli tesztben számíthatsz többszörös választásos kérdésekre, adatokra, ábrákra, számpéldákra. A versenyvizsgára az első 36 előadás tananyagát kell elsajátítani (december 7-ével bezáróan). A dolgozatokat helyben, azonnal javítják, jó megajánlott jegyet kaphatsz ha, 75-84%-os eredményt érsz el, jeles osztályzatot szerzel, ha 85% felett teljesítesz.

Ha nem érsz el megajánlott jegyet, vagy a négyest nem fogadod el, a versenyvizsgáról helyben lejelentkeztetnek, így az esetleges sikertelen versenyvizsga nem számít felhasznált vizsgalehetőségnek, nem származik belőle semmilyen hátrányod, az eredmény a kartonodra sem kerül fel. Ha a december 17-ei vizsgán szeretnél részt venni (helybiztosítás 16 főre), akkor helyben felvesznek a vizsgázók közé. Decemberben a következő időpontokat tartja fent még az Élettani Intézet kizárólag a versenyvizsgán jegyet nem szerzett hallgatók számára:

 • December 18. - 10 fő számára
 • December 19. - 4 fő számára
 • December 20. - 4 fő számára
 • December 28. - 7 fő számára

A helybiztosítás december 15-én 16 óráig él, ezekre a vizsgaidőpontokra már saját kezűleg kell bejelentkezni.

Segítség a felkészüléshez

Versenykérdések

 • Jellemezze a szekunder aktív transzportot!
 • Ábrázolja az akciós potenciál és a konduktanciaváltozások időbeli viszonyait!
 • Hogyan terjed az ingerület egy internodiumon belül? Mi történik a Ranvier-féle befűződésekben?
 • Mit értünk passzív és aktív ioncsatorna alatt?
 • Milyen mechanizmussal indítja el a Ca2+ a kereszthíd-ciklust a simaizom-kontrakció aktivációja esetén?
 • Mi a foszfolamban szerepe?
 • Miért és hogyan változtatják meg a Ca2+ csatorna blokkoló szerek a kamra kontraktilitását?
 • Mit értünk „re-entry” fogalma alatt?
 • A II. végtagi elvezetésben miért negatív a Q-hullám?
 • Sorolja fel, hogy melyek a transzkapilláris transzport fő mechanizmusai!
 • Mely mechanizmusok biztosítják a vér visszáramlását a szív felé a vénás rendszerben?
 • Rajzolja fel az interstitiális térre jellemző nyomás-térfogat görbét! Az abszcisszát pontosan kell léptékezni!
 • Miért fokozza a hisztamin a nyirokáramlást?
 • A szívizom gyors –„beat to beat”– szabályozására mely rendszer, miért képes?
 • Mi az EDRF
  1. keletkezésének
  2. simaizomhatásának mechanizmusa?
 • Hogyan változik az 50 Hgmm-es artériás középnyomásra véreztetett állat vérnyomása a pufferidegek átmetszés után? Mi a jelenség magyarázata?
 • A szimpatikus idegrendszeri aktivitás milyen direkt és indirekt hatást fejt ki a szívizom vérellátására?
 • Mit értünk a tüdő compliance hiszterézise alatt?
 • Egy alany reziduális vilumenét (RV) határozzuk meg. Amikor a tüdeje csupán az RV-t tartalmazza, egy 2L űrtartalmú 8% He-t és 92% O2-t tartalmazó zsákból lélegeztetjük be és ki. A ki-be légzést addig folytatjuk, amíg a gázok tökéletes keveredése bekövetkezik. A He koncentráció a zsákban ekkor 4,6%. Mennyi az RV?
 • Mi a jelentősége annak, hogy a Hb O2 disszociációs görbéje alacsony pO2 mellett jelentős mértékben változik?
 • Rajzolja le a gyomor sósav szekréció humorális és neurális szabályozásának mechanizmusát, beleértve az ECL-, a G-sejtek, a D-sejtek és az enterális idegrendszer sejtjeinek egymásra hatását!
 • Milyen mechanizmussal változtatja az aminosavak transzportját a bélben a luminális Na+ tartalom növelése?
 • Mi a szekretin élettani szerepe?
 • Mi a lényege és szerepe a helyi portalis keringésnek a hypothalamus-hypophysis rendszer működésében?
 • Mit értünk az epesók enterohepatikus körforgásán?
 • Hogyan befolyásolja a GH-szekréciót
  1. az inzulin
  2. a tiroxin
  3. a glükokortikoidok?
 • Milyen mechanizmussal fokozza a parathormon a kalcium mobilizációt a csontokból?
 • Mi a szerepe a szelénnek a pajzsmirigy endokrin funkciójában?
 • Milyen változásokat hoz létre a vese tubulussejtjeiben az aldoszteron?
 • Hogyan változik a hypophysis gonadotrop sejtjeinek FSH- és LH-szekréciója GnRH folyamatos adagolása esetén? Válaszát indokolja!
 • Ismertesse, milyen hatást gyakorol az inzulin a lipidanyagcserére!
 • Hol és hogyan befolyásolja az ADH a tubulus működését?
 • Ismertesse a vese-véráramlás autoregulációjának jellegzetességeit!
 • Kompenzált metabolikus acidózisban melyek az elsődleges, és melyek a másodlagos változások?
 • Mi a mechanizmusa a Head-zónákba kisugárzó zsigeri fájdalom kialakulásának?
 • Írja le a gamma-efferensek aktiválásával kiváltott jelenséget (gamma-hurok)!
 • Miért alakul ki a végtagokban fokozott izomtónus, ha a bazális ganglionok sérülnek?
 • Mi a szerepe a retina horizontális sejtjeinek a látás mechanizmusában?
 • Mi a belsőfül frekvencia-diszkrimináló működésének lényege?
 • Mi a magyarázata annak, hogy a Cannon-féle vészreakció során az izomerek kitágulnak?
 • Esszé: A kamrai és vaszkuláris funkciós görbék változása a kontraktilitás és a vénás töltőnyomás fokozódásakor. Hogyan változik a perctérfogat és a centrális vénás nyomás?
 • Esszé: A kisagy szerepe mozgáskoordinációban.

esszékérdések

Az alább található esszékérdésekkel és rövid kérdésekkel mind a vizsgára, mind a versenyre tudsz gyakorolni. A rövid kérdésekre a válaszokat is megtalálod.

rövid kérdések


QR Code
QR Code Orvosi élettan versenyvizsga (generated for current page)