Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A vegetatív idegrendszer

Előadó: Prof. Ligeti Erzsébet

A vegetatív idegrendszer feladata az optimális vegetatív háttér biztosítása a szomatikus aktivitáshoz és a homeosztázis fenntartása.

Részei:

 • Paraszimpatikus
 • Szimpatikus (Ezt a kettőt nevezzük klasszikusnak)
 • Enterális

A paraszimpatikus és a szimpatikus rendszer összehasonlítása

Paraszimpatikus Szimpatikus
Kilépési hely Cranialis és sacralis szakaszon Thoracalis és lumbalis szakaszon
Ganglion helye Beidegzett szerv falában A gerincvelő mentén
Praeganglionáris rost hosszú rövid
Postganglionáris rost rövid hosszú
Nerotranszmitter a preganglionáris sejtben Ach Ach
Posztganglionáris sejt receptora Nikotinerg Ach receptor (neurális) n-AchR
Neurotranszmitter a posztganglionáris sejtben Ach (VIP és NO) Noradrenalin (+ kotranszmitterek: peptidek és ATP), néha Ach (pl. verejtékmirigyek)
Célsejtek receptora Muszkarinerg AchR2 Katekolamin-receptor ill. m-AchR

A praeganglionáris rost mindig myelinhüvellyel rendelkező B típusú. A postganglionáris nem myelinizált C típusú.

A neurotranszmitter sorsa

 • Ach lebomlik, a kolin visszavételre kerül.
 • Noradrenalin visszavételre kerül, a cytoplasmában részben lebomlik,

A transzmitter az axon varicositásaiból szabadul ki, nem szinaptikus, hanem parakrin módon. Hatások: A tankönyvben.

A simaizom

Hasonló a harántcsíkolt izomhoz, mert:

 • Vékony és vastag filamentumok
 • Ezek elmozdulása okozza a kontrakciót
 • A miozin ATPáz aktivitással rendelkezik
 • A Ca2+-nak központi szerepe van

De különboznek a harántcsíkolt izmoktól, mert:

 • Kicsi, elongált sejtek
 • Nincs harántcsíkolat, a filamentumok minden irányban, rendezetlenül helyezkednek el, így
 • Z-vonal sincsen. Vannak viszont sötét testecskék (dense body), amik funkciója hasonló a Z-vonalhoz.
 • Nincsen T-tubulus sem.
 • Van sarcoplasmás reticlum, de ennek jelentősége kisebb. A Ca2+ leginkább az extracelluláris térből származik. A depolarizáció hatására kinyitnak a feszültségfüggő Ca2+ csatornák, a Ca2+ jel hatására jön létre a kontrakció. A depolarizációt többféle mechanizmus válthatja ki:
 • A szomszéd – ún. karmester sejtekről – terjedhet nexusok segítségével.
 • Mechanoszenzitív nem szelektív kationcsatornákon keresztül (Na+ és K+) a mechanikus inger hatására Na+ beáramlás által.

A depolarizáció nem feltétlenül vált ki akciós potenciálhullámot, izomműködés anélkül is lehetséges. A simaizomsejtek akciós potenciálhulláma különbözik az ideg- és harántcsíkolt izomsejtekétől mind amplitúdóban, mind időtartamban, mind formában. A depolarizációt általában Ca2+ csatornák hozzák létre, a repolarizációt K+ csatornák.


QR Code
QR Code A vegetatív idegrendszer (generated for current page)