Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Szaglás

Ez csak az előadás második fele.

Adaptáció

A szaglóreceptorok adaptálódnak. Az adaptációnak több mechanizmusa van.

Arresztin-mediált deszenzitizáció

A szagok a szaglóhám felszínén levő nyákba oldódnak, itt OBP1)-hez kötődnek. A kötött szaganyagok 7TM receptorokra kötődnek, így indítják el a szignalizációt. Az aktivált 7TM receptorokat – a megszokott módon – receptor-kinázok foszforilálják (a C-terminálison szerin-threonin oldalláncokon). A foszforilációt követően arresztin kötődik a 7TM-fehérjékhez, leállítva így a szignalizációt.

PDE-mediált deszenzitizáció

A 7TM-receptor Golf-fehérjét aktivál, ami adenilát-cikláz aktiválásával cAMP-jelet hoz létre. A cAMP hatására kationcsatornák nyílnak. A beáramló Ca2+ kalmodulinhoz kötődve foszfodiészterázt is aktivál, így csökkenti a jelátvitelt.

Kationcsatorna gátlása

A létrejövő Ca2+-kalmodulin komplex a kationcsatornát is blokkolja.

1)
Olfactory Binding Protein

QR Code
QR Code Szaglás (generated for current page)