Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Sav-bázis egyensúly: a tüdő és a vese szerepe

 • dr. Káldi Krisztina
 • 2012.11.27.

pufferösszetevők szabályozása

a légzés szerepe

 • CO2 termelés (Pa CO2)
 • alveoláris ventilláció
 • érzékelés: kemoreceptorokkal (másodpercek alatt)

centrális kemoreceptorok

 • ha a CO2 komponensben változás → centrális kemoreceptorok (CO2 tenzióra érzékenyek)
 • liquorban HCO3- az egyetlen hatékony puffer
 • CO2 a vér-agy gáton szabadon átjut (diffúzió) izobikarb. rendszerbe kerül
 • egy adott CO2 tenzió változás sokkal nagyobb pH változást generál, mint a vérben.
 • ezért a kemoreceptor sejtekre (amik H+-t érzékelnek) sokkal nagyobb impulzus
probléma a rendszerrel:
 • viszonylag rövid ideig tartó válasz → adaptációt mutat a rendszer (érzékenység idővel csökken)
 • CO2 idegsejtekbe diff. → HCO3- + H+ (H+-t megkötik a fehérjék) → intracell. pufferelés
 • felhalm. a HCO3- → kimegy az intersticiumba, ahol nő a bázismennyiség
 • → relatív pH növekedés (kisebb inger hat a centrális kemoreceptorokra)
 • → mérséklődik a hiperventilláció

perifériás kemoreceptorok

 • pH szenzorok
 • a primer savtermelésre (pH csökkenésre) érzékenyek (többlet sav, pl. izommunka, diabetes)
 • [K+]↑-re, [O2]↓-re is érzékenyek.
 • a PCO2-re nem olyan érzékeny, hiszen a vérben nem olyan nagy a pH változása
 • nem izobikarbonát rendszer, hanem összetett puffer rendszer

a vese szepere

a pufferösszetevők szabályozása

 • vese: H+ szekréció és HCO3- visszaszívás
 • kb. 100 mval nem illékony sav keletk./nap → H+ elimináció
 • csak a vese tudja eliminálni.
 • HCO3- filtráció: 180 * 24 mmol/l = 4,32 mol HCO3- visszaszívása
 • a vese szab. lassabb (órák, napok)
 1. prox. tub.
  • HCO3- már a prox. tub-ban visszaszívódik (kb 80%) → Na-hoz kapcsolt tr.
  • H+ szekréció (Na+/H<sup>+ csere, későbbi szakaszon pumpa is, NBC-1 transzporter, HCO3-/Cl- csere)
  • HCO3- reabsz. 80%-a
  • új HCO3- képzése: glutamin → NH4+ + HCO3- képsése nő
  • szabályozás (1-2) nap: acidosis → glutamin a.csere élénkül
 2. felszálló vastag szegmentum (TAL)
  • HCO3- reabsz. 15%-a
  • Na/H+ csere
  • NBC-1 tr. = Na+/HCO3- kotranszporter
  • szabályozás nem nagyon. → az a proximális tubulusban vagy kortikális gycs-ban
 3. kortikális gycs – 5%
  • α típusú intercalaris sejt (H+ ATP-áz, K+/H+ ATP-áz apik. + Cl-/HCO3- csere: HCO3- visszaszívás)
   • acidózisban megnő az α-sejtek mennyisége
   • aldoszteron fokozza a H<sup</</sup> szekréciót
  • ß típusú intercalaris sejt
   • alkalózisban nő a mennyisége
   • a tükörképe az α-sejtnek (a transzporterek pont ellenétesen)
   • apicalis Cl-/HCO3- csere → HCO3- szekréció
   • basolat H+ ATP-áz → visszaszívódnak az intersticiumba → vérbe H+ reabsz.

a sejtek arányától függ a sav-bázis állapot. egy kevésbé diff. sejtből alakulnak ki. mi az a tényező, ami szab. a sejtek kialakulását? Hensin (az ec. mátrixban acidosis hatására fölszaporodik)

 • ha nő a mennyisége → α-sejtek
 • ha csökken → ß-sejtek
A H+ sorsa a tubulus lumenben:
 • nem maradnak ott szabadon, vannak pufferek a tubularis folyadékban is, a vizeletben is, ezek mérséklik a pH változást.
 • a vizelet végső pH-ja:
  • sokkal szélesebb határ, mint a vér
  • elenyésző a szabad H+ cc.
  • 4,5 – 8,3 közötti pH

pufferrendszerek

 1. HCO3- (prox tub.)
 2. HPO42- (+ H+ → H2Po4-) elsősorban a vizeletben (Henle-kacstól distalisan)
 3. egyéb szerves savionok ( pl. beta-OH-vajsav, laktát, acetecetsav)
 4. ammonia – jól szabályozható a vizeletben
  • glutaminból keletkezhet a prox. tub. sejtekben
  • van egy mechanizmus a vesében, ami azt szolgálja, hogy az amm.-nak nagy cc-ja alakulhat ki a gycs területén → képes a H+-okat csapdába ejteni itt. = ellenáramú sokszorozó mechanizmus (pl. az ozm. gradienst is ez)
  • Na/K pumpa, Na/K/Cl kotranszporterrel transzportálódik az ammónia ki az intersticiumba
  • TAL nem átjárható az ammónia számára → megmarad a magas cc
  • a gycs már átjárható → az ammónia bekerülhet a gycs-ba, ott intercalaris sejtek működése kapcsán felszaporodott H+-ok megkötésére lesz alk.

2+3 ⇒ titrálható aciditás (a vizelet pH-ját régen titrálással határozták meg.)

Siggaard-Adersen-féle görbenomogram

 • koord. rendszer, pH vált, CO2 parc. nyom- vált. összefüggése
 • CO2 tenzió (log skála)
 • sav-bázis állapot diagszosztikája
 • pufferegyenes szerkesztése: 2 mérési pont összekötésével
 1. PCO2 – pH1
 2. PCO2 –pH2
 3. megvan a pufferegyenes → aktuális pH – a pufferegyenesen megkeressük az akt. PCO2
 4. std. HCO3- cc, meghat: a std HCO3- skáláról (metszéspont) (std körülmények: 40Hgmm O2 tenzió … )
 5. akt. HCO3- aktuális HCO3- pontból húzott 45° meredekségű egyenes (izobikarbonát vonal) jelöli ki a std HCO3- skálán
 6. BB: pufferbázis → ahol a pufferegyenes metszi a BB skálát
 7. BE: bázistöbblet→ ahol a pufferegyenes metszi a BE skálát

Következtetés az értékekből – eltérések a sav-bázis háztartásban

 • acidosis – alkalosis (primer zavar)
 • aszerint, hogy mi a kiváltó ok:
  • CO2 tenzió: respiratorikus zavar
  • metabolikus komponens (puffermennyiség): metabolikus elváltozás

resp. acidosis

 • hypercapnia (art vér CO2 tenzió nő)
 • hypoventilláció (légzési izom bénulás, mellkas csökkent mozgás, fibrosis, emphysema) diffúziós zavar (tüdőgyull, tüdőoedema…)

resp. alkalosis

 • hyperventillatio (pl. magas hegyen a hypoxia miatt, mesterséges lélegeztetés → iatrogén ártalom, pszichés betegségek: hisztéria)

metabolikus acidosis

 • puffermennyiség (HCO3- cc csökk)
 • diabetes, renalis acidosis, hasmenés [izommunka]

metabolikus alkalosis

 • hányás
 • Conn sy (aldoszteron hypersecretio)
 • szódabikarbóna bevétele

kompenzációs lehetőségek

 • alkalózisban nem csak a pH tolódik el, a [Ca2+] is megvált.
 • alkalózis: hipokalcémia (szabad Ca2+ csökk.) → izmok ingerlékenysége fokozódik → légzőizom tetániás görcse alakulhat ki. (mert a hypocalcaemia a ff. Na+ csat ingerküszöbét csökkenti)
 • a metabolikus elváltozások a perifériás kemoreceptorokat stimulálják → hiperventilláció → CO2 tenzió ↓
 • fordítva is igaz
 • respirációs elváltozások: pH vált → vese a HCO3- elválasztáson keresztül tud alkalmazkodni és a pH változást kompenzálni.
 • ha izolált az elváltozás –> a másik oldal felől lehetséges a kompenzáció

respirációs acidosis és kompenzációja:

 • PCO2 nő → pH csökken
 • vese: 1-2 nap: nő a HCO3- visszaszívás
 • többlet bikarbonát: másik izobikarbonát vonal, jobbra tolódik a pufferegyenes
 • a pH változás kisebb mértékű lesz.

metabolikus alkalózis

 • bázismennyiség ↑ → pH ↑ → légzés gyorsan reagál (hipovent) → PCO2 ↑ → részlegesen komp. a pH változást. (relatív pH ↓)

TÁBLÁZAT (összes változás és kompenzációjuk)

esetek

1.

 • idős, fiatal kora óta intenzíven dohányzó beteg vérmintája:
  • akt pH: 7,35
  • pH1: 7,65 PCO2 1: 20Hgmm
  • pH2: 7,3 PCO2 2: 80 Hgmm
A Siggaard-Andersen nomogram segítségével ábrázoljuk és leolvassuk az értékeket:
 1. fölvesszük a pontokat 1. (7,65 pH-n és 20Hgmm-es PCO2-n) 2. (7,3 pH-n és 80 Hgmm-es PCO2-n)
 2. két pontot összekötjük → pufferegyenes
 3. akt. pH: 7,35 (mérsékelt elvált. (kompenzáció eredménye lehet)) a pufferegyenesen, az ehhez a ponthoz tartozó CO2 tenzió=63 Hgmm
 4. std. HCO3- = 29 mmol/l normálnál magasabb
 5. akt HCO3- az akt pontból 45°-os egyenes: ahol metszi a std HCO3- vonalat
 6. BB: ahol metszi = 56 mval/l
 7. BE: ahol metszi = +5
 • valószínűleg respirációs acidózis a std HCO3- és a BB alkalózis irányába mutat → ezek már a vese kompenzáció eredményei
 • krónikus respiratorikus betegségekben a vese alkalmazkodik és kompenzál

diagnózis: kompenzált respirációs acidózis

2.

 • akt pH: 7,43
 • pH1: 7,53 PCO2 1: 25 Hgmm
 • pH2: 7,32 PCO2 2: 80 Hgmm
 • pCO2akt = 53 Hgmm
 • std HCO3- = 31 mmol/l
 • akt HCO3- = 35 mmol/l
 • BB = 59 mval/l
 • BE = +8
 • hasonló irányú változások, mint előbb, csak a pH érték a normál tartomány teteje körül.
 • primer metabolikus alkalózis és a hipoventilláció kompenzálta
 • mérsékelten emelkedett pH

diagnózis: kompenzált metabolikus alkalózis

ha mindkét rendszer sérül, azonos irányban: kevert típusú acidózis


QR Code
QR Code Sav-bázis egyensúly: a tüdő és a vese szerepe (generated for current page)