Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Transzepitheliális transzportfolyamatok.Biológiai jelátvitel I.: receptorok, G-fehérjék.

 • előadó: Prof. Hunyady László

Sejtek közötti KOMMUNIKÁCIÓ:

1. Réskapcsolatok

 • egyszerű diffúzióval a két ic. tér között
 • gap junction channelen keresztül (connexin fehérjék)
 • pl. a szívizomsejtek közti Ca2+ jel tovaterjedése

2. Synapticus kapcsolatok

 • NEUROTRANSZMITTEREK
 • az idegsejtek hormonokat is szecernálhatnak (CRH, TRH), ez a folyamat a neuroszekréció

3. Autokrin szabályozás

 • a sejt által szecernált szabályozó molekula magának a sejtnek a működésére hat

4. Parakrin szabályozás

 • a sejt által szecernált MEDIÁTOR a közeli sejtekre hat
 • pl. citokinek, kemokinek, GF-ok, AA → eikozanoidok, hisztamin
 • ide tartoznak még a lényeges információt hordozó, ám nem szekréciós termékek is, pl. a trombin és a patogének

5. Endokrin szabályozzás

 • specifikus endokrin sejtek által termelt HORMONOK
 • a véráramba kerülve a keletkezés helyétől távol hatnak

RECEPTOROK

 • biológiailag fontos anyagokat ismernek fel és kötnek (hormonokat, neurotranszmittereket, parakrin mediátorokat = LIGANDOK)
 • a megkötést követően az adott sejtben biológiai választ hoznak létre.
 • Tulajdonságaik:
  1. nagy affinitással (nanomoláros körüli tartományban)
  2. reverzibilisen kötnek
  3. telítési kinetikát mutatnak
  4. a kötés specifikus
  5. biológiai hatást hoz létre
 • Agonista és antagonista ligandok:
  • LIGAND: a receptorhoz specifikusan kötődő és biológiai hatással rendelkező molekula
  • Kd: az a ligandkoncentráció, amelynél a jelen lévő receptorok fele ligandot köt (!) Ez a receptor ligand iránti affinitását jelzi, valamint fontos, hogy a Kd körüli tartományban reszponzív a receptor.
  • Relatív hatáserősség (POTENCY):
   • azt mutatja meg, hogy adott ligandkoncentráció milyen biológiai hatást hoz létre.
   • Effektív koncentráció (EC50): az a ligandkoncentráció, ahol 50%-os biológiai hatást érünk el.
   • egy adott receptort a különböző ligandjai különböző koncentrációtartományokban aktiválhatják
   • minél alacsonyabb az EC50, annál nagyobb a potency
  • Relatív hatékonyság (EFFICACY):
   • adott koncentrációtartományban a ligand nagyobb hatást hoz létre, mint b
   • ekkor a ligand relatív hatékonysága nagyobb, mint b ligandé
   • a ligandok lehetnek AGONISTÁK (kötődésükkel aktiválják a receptort) vagy ANTAGONISTÁK (gátolják az agonisták hatását). Ezutóbbiak lehetnek kompetitív vagy non-kompetitív antagonisták.
 • A receptor ligandkötését követő állapotváltozások:
  • R+L → LR → LR*
  • a konformációszelekciós elmélet szerint a ligand képes választani R és R* (aktivált állapot) között. Egyes ligandok az egyik, mások a másik állapothoz kötődnek jobban
  • Agonista:
   • R*-hoz kötődik nagy affinitással
   • L+R → LR* tolja el a reakciót
   • ennek eredményeként R koncentrációja csökken, R*-é nő
   • bekövetkezik a receptoraktiváció
  • Inverz agonista:
   • R-hez kötődik nagy affinitással
   • L+R → LR* tolja el a reakciót
   • az egyensúly az inaktív állapot irányába tolódik el
  • Neutrális antagonista
   • azonos affinitással kötődik R és R* állapothoz, így nem is változtatja meg az arányukat, ellenben gátolja az agonista kötődését
  • KONSTITUTÍVAN AKTÍV RECEPTOR
   • ligand nélkül is aktív
   • a neutrális antagonista hatástalan az esetében, ellenben inverz agonistával gátolhatók

A RECEPTOROK OSZTÁLYOZÁSA

Receptortípus Jellemző tulajdonságok
Mediátortól függő ic. transzkripciós regulátorok NUKLEÁRIS RECEPTOR szupercsalád: DNS-kötő doménnel rendelkeznek
Transzmitterrel szabályozott IONCSATORNÁK Oligomer fehérjék, az alegységek egy vagy több TM szakasza fog közre egy csatornát
7TM FEHÉRJÉK G-fehérjéhez kapcsolódó receptorok
1TM FEHÉRJÉK 1. Enzimaktivitásuk van (Tyr-kináz, Gunailát-cikláz, Ser-Thr-kináz) 2. Nincs enzimaktivitásuk, közvetlenül kapcsolódnak ic. Tyr-kinázhoz

QR Code
QR Code Transzepitheliális transzportfolyamatok.Biológiai jelátvitel I.: receptorok, G-fehérjék. (generated for current page)