Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A hypothalamo-hypophysealis rendszer

A hypophysis

Körülbelül 0,6g tömegű, a sella turcicában elhelyezkedő mirigy. „Mestermirigy”, azaz működésével más mirigyek működését befolyásolja. 3 lebenyből áll:

 1. Adenohypophysis: elülső lebeny
 2. Középső lebeny: csökevényes
 3. Neurohypophysis: hátsó lebeny.

A középső lebeny csökevényes. Róla és a hátsó lebenyről, amely neurokrin szekrécióval oxitocint és vazopresszint (ADH) szekretál, több szó itt ne essék.

Adenohypophysis

A Rathke-tasakból fejlődik, szekretoros sejteket tartalmaz. Az általa termelt hormonok:

 • Növekedési/prolaktin hormoncsalád
  • Somatotrop sejt → növekedési hormon (Growth Hormone, GH) (191 aminosav)
  • Mammotrop v. laktotrop sejt → prolaktin (PRL) (198 aminosav)
   • Tejtermelés
   • Emlő fejlődése és növekedése
   • A hypophysistumorok leggyakrabban ennek a sejtnek a burjánzásával alakulnak ki.
  • Nem hypophysis-eredetű, de ebbe a családba tartozó hormonok:
   • Placenta → humán chorion somatomammotropin (hCS) (191 aminosav)
   • Placentaris növekedési hormonok
 • Glikoprotein hormoncsalád
  • Két peptidláncból álló hormonok: α: 92 aminosav, minden hormonban közös; β: a specificitásért felelős
  • Thyreotrop sejt → thyreocyta stimuláló hormon (TSH) (&beta: 112 aminosav)
  • Gonadotrop sejt:
   • Follikulus stimuláló hormon (FSH) (114)
   • Luteinizáló hormon (LH) (121)

Ezek a hormonok az alábbi sejteket serkentik:

Férfi
FSH SertoliGranulosa
LH Leydig Theca

* Ebbe a családba tartozik még a placenta által termelt humán choriogonadotropin (hCG). A terhességi tesztek ezt mutatják ki.

 • Proopiomelanokortin (POMC): prohormon, 241 aminosavból áll. Alternatív hasítás által keletkezik belőle:
  • opiát: β-endorphin
  • melanocyta stimuláló hormon (α-MSH)
  • ACTH: a mellékvesekéregben a kortizoltermelést fokozza. Az α-MSH megegyezik az ACTH első 13 aminosavával, így az ACTH nagy koncentrációban stimulálhatja a melanocytákat is. (Addison-kór)

A hormonelválasztás szabályozása

 • Hypothalamus: releasing hormonokat és release inhibiting hormonokat termel, amelyek neuroszekréció után portális keringés által jutnak el a célsejtekhez. Hypophyseotrop hormonoknak hívjuk őket.
 • A negatív visszacsatolást a perifériáról a célszervek által termelt hormonok fejtik ki.

Hypophyseotrop hormonok

HormonRövidítésReceptor típusaSerkentett hormon
Növekedési hormon releasing hormonGHRHGsGH
SzomatosztatinSST / GHIHGi Gátolja a GH és a TSH szekrécióját
Thyreotropin releasing homon TRHGqTSH
Kortikotropin releasing hormon CRF / CRH Gs ACTH
Gonadotropin releasing hormon LHRH / GnRH Gq LH, FSH
Vazopresszin1) V1bR, GqPotencírozza az ACTH termelését, azaz erősíti a CRH hatását
DopaminPIF 2) D2R, Gi Gátolja a prolaktin termelését

A gonadotropin 1-3 óránként pulzatilis szekrécióval ürül. A konstans GnRH deszenzitizálja a a gonadotrop sejteket.

A prosztatakarcinóma növekedését serkenti a tesztoszteron. GnRH-analógok folyamatos adásakor a gonadotrop sejtek deszenzitizálódnak, így nem termelnek hormont. Ennek hatására a tesztoszterontermelés is csökken, így a prosztatadaganat növekedésének üteme csökkenthető vagy leállítható.

A prolaktin konstitutíve termelődik, termelésének szabályozása főként a dopamin gátló hatásán keresztül történik. A hypophysisnyél szakadásakor vagy a portalis keringés sérülésekor ennek az egy hypophysishormonnak a termelése meredeken nő, míg a többié csökken.

A D2R receptor agonistája a bromokriptin: prolaktinomában vagy újszülött gyermek elvesztésekor a prolaktintermelés, így a tejtermelés leállítására használható. A prolaktin termelését járulékosan serkentik: TRH, VIP, PACAP (első kettő jelentős a szoptatás során!).

Hypothalamo-adenohypophysealis szabályozás

A hypothalamo-adenohypophysealis szabályozás negatív feedback körökön keresztül történik:

 • A hypophysis által termelt trophormonok
  • Gátolják saját maguk termelését
  • Gátolják az ő termelésüket serkentő RH-k termelését és serkenti az ő termelését gátló RIH-ek termelését.
 • A célszervek által termelt hormonok
  • Gátolják önmaguk termelését
  • Gátolják az őket serkentő trophormonok termelését
  • Gátolják a hypophysis (őket serkentő) trophormontermelését serkentő RH-k termelését

és serkenti a RIH-k termelését.

A hypothalamus releasing és inhibiting hormonait a központi idegrendszer és a felszálló pályák szabályozzák.

Növekedési hormon

Szabályozása

Az előzőekben tárgyalt szabályzó körök érvényesek. A fő szabályzó út a GH által serkentett termelésű IGF1 serkentő hatása a szomatosztatin termelésére. Mellékes útként a gyomor által termelt ghrelin serkenti a GH termelését. A növekedési hormon elválasztását serkenti továbbá:

 • Hipoglikémia, éhezés
 • Fizikai aktivitás, stressz
 • α2 receptor agonista (clonidine)
 • Bázikus aminosavak
 • Elalvás

Gátolja:

 • Hiperglikémia
 • Szabad zsírsavak koncentrációjának növekedése a vérben

A GH szintje gyermekben körülbelül 8 ng/ml, felnőttben 2-3 ng/ml. Stimuláció hatására 20-30 ng/ml-t is elérhet felnőttben a koncentrációja. Pulzatilis szekrécióval ürül, éjszaka magasabb koncentrációban.

Receptora

Receptora homodimer JAK-kal kapcsolt receptor, ami aszimmetrikus GH-molekulát köt. A jelátvitel útvonala:

GH-R → JAK2 → STAT5 → transzkripciós faktor → szomatomedin

Hatásai

A növekedési hormonnak akut és krónikus hatásai vannak:

 • Akut hatások
  • Csökkenti a szövetek glukózfelvételét és fokozza a glukagon termelését. → a szérum glükózkoncentrációja nő
  • Fokozza a lipolízist. → a szérum szabad zsírsavkoncentrációja nő
  • Fokozza az aminosavak felvételét és a proteinszintézist.
 • Krónikus
  • Serkenti a csontok hossznövekedését (az epiphysis porcában a chondrocyták érését fokozza).
  • Vastagítja a csontot és fokozza a kalcifikációját.
  • Serkenti a kollagén és a mukopoliszacharidok szintézisét.
  • Serkenti a szervek növekedését.

A növekedési hormon növekedést serkentő hatásainak megjelenéséhez szükség van még:

 • inzulinra
 • megfelelő metabolikus háttérre
 • pajzsmirigyhormonokra
 • glukokortikoidokra
 • szexuálszteroidokra.

Hiánya

A GH hiánya hypophyser törpenövést okoz. Ennek jellemzői:

 • Általában 120 cm-t elérő testmagasság
 • Arányos testalkat
 • Lehetnek gyermeki arcvonások, jellemző a kisméretű áll.

Túltermelése

A GH túltermelése gyors növekedést okoz az epiphysisporc záródása előtt. Jellemzői:

 • A testmagasság nem haladja meg a 220-230 cm-t.
 • Nagyobb méretű, nagyobb teljesítményű szervek.
 • Ha a GH túltermelését hypophysistumor okozza, bitemporális hemianopia léphet fel a chiasma opticum compressioja miatt.
 • Kezelés nélkül alacsony várható élettartammal jár.

Felnőttkorban a GH-túltermelés acromegaliát okoz, melynek jellemzői:

 • Durva arcvonások
 • Ujjak, lábak megnőnek
 • A mandibula növekedésével rések jelennek meg a fogak között.
 • Macroglossia (nagy nyelv)
 • 50-60 éves korra szívelégtelenség
 • Májelégtelenség
 • Vese nephronjai növekednek (a GFR értéke, glükóz reszorpciós kapacitás nő)
 • Kezeletlen esetben csökken a várható élettartam.

Szomatomedinek

A GH hatását közvetítik. A lokálisan termelődő növekedési faktorok, pl. IGF1, NGF, EGF, PDGF, bFGF gyűjtőneve. Speciális szomatomedin a főleg máj által termelt IGF1, amely - szomatomedinekre nem jellemző módon - a keringésbe bekerülve serkenti a szomatosztatintermelést (a vérplazmában kötőfehérjéje is van), ám növekedést serkentő hatása nem jellemző. A GH csak inzulin jelenlétében serkenti a szomatomedintermelést. Éhezésben inzulin hiányában tehát nem serkenti a növekedést, csak az akut hatásait képes kifejteni.

1)
A hátsó lebenyben termelődik főként, de a parvocelluláris sejtek is termelnek a portalis keringésbe
2)
Prolaktin Inhibiting Factor

QR Code
QR Code A hypothalamo-hypophysealis rendszer (generated for current page)