Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Endokrin szabályozások I.

Dr. Czirják Gábor 2015. február 20.

Bevezetés

Endokrinológia - görög eredetű szó

 • endo - belső
 • krino - elválasztás
 • logia - tanulmányozás

1849-ben Berthold kakaskasztrálást követően vizsgálta, hogy a herék visszaültetésével megelőzhető/megfordítható a nemi jellegek megváltozása. Rájött, hogy herék befolyásolják a kakas vérét. 1889-ben Minkowski és Mering leírta, hogy a pancreas eltávolítása kutyában diabetes mellitust okoz. 1902. január 16-án Starling és Bayliss bizonyították, hogy a pancreasnedv elválasztása nem tisztán idegi eredetű. Denervált jejunumba HCl oldatot juttattak, amitől a pancreas szekréciója beindult. Ezután jejunum nyálkahártyából vett kivonatot injektáltak a vena jugularisba, ami ugyancsak fokozta a pancreas működését. Így fedezték fel az S-sejteket, és a secretint.

Hormon

Belső elválasztású mirigy által a vérbe szekretált anyag, amely hatását igen kis koncentrációban távoli célszöveten fejti ki.

Ez a definíció nem állja meg teljesen a helyét, mert:

 • mirigy: lehetnek szétszórt sejtek is (S-sejt), idegvégkészülékek, egyéb sejtek (pl.: pitvari myocyta - ANP)
 • vér: tesztoszteron a heretubulusban a prosztata felé nem az érpályában halad
 • szekretált: szteroidhormonok nem szekretálódnak (lipidek), azonnal eldiffundálnak szintézisük után
 • kis koncentráció: 10-6-10-12 mol/liter koncentrációban hatnak
 • távoli célszövet: endokrin hatás mellett van: parakrin, autokrin, intrakrin hatásuk, egyes hormonok pedig neurotranszmitterek KIR-ben.
Mit szabályoznak?
 • Homeosztázis +
 • Metabolizmus ++
 • Növekedés, fejlődés +++
 • Reprodukció ++++

(komplexitás ebben a sorrendben növekszik)


Negative feedback

A negatív visszacsatolás stabilizálja a célszerv működését

 • Ha kevés a hormon → [hormon]↑
 • Ha sok a hormon → [hormon]↓

Negatív feedback esetében a gátló interakciók száma páros kell, hogy legyen. ( negatív x negatív = pozitív → előjelváltáshoz páratlan „neg” elem kell)

Negatív feedback technikai modelljében ezen felül van:
 • bemenő jel
 • erősítés (néhány század millimol Ca-változás is érezhető fiziológiai hatású)

QR Code
QR Code Endokrin szabályozások I. (generated for current page)