Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


EEG, Alvás

2013.05.13. (hétfő) dr. Káldi Krisztina

EEG

 • Elektroencefalogram
 • membránpotenciál → egyes sejteken történő mérés
  • (diagnosztikában ez nem alkalmazható)
  • nem is lenne informatív – általában nem egyetlen neuron működésére vagyunk kiváncsiak, hanem corticalis régiók működését szeretnénk követni.
 • mezőpotenciál → sok sejt potenciálját regisztráljuk.
  • elektródák a koponya felszínén
  • ilyenkor az elektromos jel, amit regisztrálunk, több ezer neuron együttes tevékenységéből származó elektromos jel (ez a jel rendszertelenebb, mint a szív syntitiuma által szolgáltatott elektromos jel - az EKG)
  • az elektroenkefalogram egy változata, amikor nem hajas fejbőrön, hanem magán az agyfelszínen helyezzük el az elektródokat – electrocorticogram – invazív eljárás, nagyon hasznos műtétek alatt
  • EEG - elektroenkefalogram: non-invazív

Az EEG jelek keletkezése:

 • minimum két elektróda szükséges a méréshez, a diagnosztikában általában 19-et (vagy többet) használnak
 • a nagy méretű piramissejtek (4,5. corticalis rétegben van a sejttestjük) dendritjein létrejövő elektromos jelek játszák a főszerepet
 • a dendriteken axonok szinaptizálnak (többnyire a thalamusból érkező, serkentő szinapszisok - thalamocorticalis pálya)
 • a dendritek a gyrus felszínére merőlegesen futnak le → az extracellularis áramok is merőlegesek a cortexre.
  • ezek az áramok kis intenzitásúak, μV-os nagyságrendűek, szemben az EKG mV-os hullámaival.
 • EPSP-k és IPSP-k keletkezhetnek (az akciós potenciálok nem igazán szólnak bele az EEG-be, mert térben távol történnek, emellett számuk is kevés az EPSP-khez képest.)
 • csak a koponya érintőjére merőleges elektromos dipólus komponens ad jelet.
 • ha a dipólus párhozamos a koponya érintőjére, akkor NEM fog jelet adni
 • ezért vannak az EEG által látható és láthatatlan területek
 • az elektródák felhelyezése a 10-20-as szabály alapján történik. (→ ea. ábra)
 • lehet bipoláris vagy unipoláris elvezetés (unipolárisnál az indifferens elektród a homlok közepén vagy a fülcimpán → minél messzebb kell lennie a szívtől!)

Hans Berger nevéhez fűződik az EEG feltalálása (→ alfa hullám=berger-hullám)

 • az EEG hullámok sokkal szabálytalanabbak, mint az EKG
 • ritmusos hullámmintázat: szinkronizáció = sok ezer dendrit egyidejű pozitív-negatív ciklusai
  • a thalamocorticalis neuronok sok kollaterálist adnak, ezek közül több gátló interneuronra kapcsol át, ami hyperpolarizálja a thalamicus neuronokat. ilyenkor nyílnak a hyperpolarizációra aktiválódó Ca2+ csatornák és akciós potenciál jön létre a sejteken. (a neuronon létrejöhet Ca2+-os AP)

EEG hullámok jellemzőit lsd. az ea. dián. (a frekvenciákat tudni kell!)

EEG a diagnosztikában

 • coma, agyhalál
 • gyulladás a KIR-ben
 • epilepszia (gócpont meghatározása)

Kiváltott potenciál

Szenzoros receptorok vagy a hozzájuk csatlakozó axon ingerlését követően bekövetkező EEG-vel regisztrálható potenciálváltozás.

jellemzői:

 • latencia
 • amplitúdó

Alvás/Ébrenlét

 • Az alvás/ébrenlét a környezeti ingerekre adott válasz eltérése alapján különíthető el.
 • jellemző egy alvási mintázat, ami függ
  • kortól
  • társadalmi tényezőktől
  • egyéni faktoroktól
 • elsődleges szab. központja a hypothalamus (akaratlagosan nem szabályozható az alvás/ébrenlét)
 • az alvásnak három fő stádiuma van
 1. felületes alvás (ezen belül 1. és 2. stádium)
 2. mély alvás (ezen belül 3. és 4. stádium)
 3. paradox alvás = REM
 • az alvás mélységét annak az ingernek a nagyságával jellemezzük, ami ébredéshez vezet. (felületes alvásnál kisebb, mély alvásnál erősebb inger szükséges az ébredéshez.)
 • alvásvizsgálat - polysomnographia során különböző paramétereket vizsgálunk:
  • EEG
  • EOG
  • EMG
  • EKG (ez egy primitív EKG, kevés elektróddal), főleg a HR-t figyeljük.

Non-REM alvás

 1. stádium
  • alfa ritmus eltűnik, frekvencia ↓ → lassulás
 2. stádium
  • delta és theta tevékenység is megjelenik, de dominál a magas frekvencia
  • alvási orsó és K-komplexek megjelenése
 3. stádium
  • egyre több delta tevékenység
 4. stádium
  • jellegzetes delta tevékenység
 • a 3. és 4. szakasz a lassú hullámú alvás (slow wave sleep = SWS), mély alvás
 • a non-REM alvás jellemzői:
  • növekvő szinkronizáció
  • delta-dominancia
  • izomtónus ↓
  • szívfrekvencia ↓ (részben emiatt és ettől függetlenül párhuzamosan is csökken az ABP)

REM alvás

 • paradox alvás
 • kevésbé reg., kis amplitúdó
 • deszinkronizált
 • izomtónus ↓↓↓ (még a 4. stádiumhoz képest is)
 • szemgolyó gyors, rángásszerű mozgásai (EOG) → innen ered a neve: rapid eye movement (ponto-geniculo-occipitalis kisülések az okozói)
 • ebben a szakaszban a leggyakoribb a spontán ébredés
 • ebben a szakaszban jellemző az álmodás
 • nehezen ébreszthetők az emberek ebben a stádiumban
vegetatív jellegzetességek:
 • HR ↑
 • Part ↑ (→ az alvás veszélyes időszaka)
 • adrenalinszekréció ↑ (→ az alvás veszélyes időszaka)
 • erectio
 • hypopnoe (lassabb frekvenciájú légzés) apnoe (légzésleállás)
  • ha ez sokáig tart, agyi hypoxiát okozhat
  • az irreguláris légzés egyébként normális alvás alatt

Alvási mintázat az éjszaka során:

 • egyre felületeseb alvás
 • egyre hosszabb REM
 • 90 perces szakaszok
 • A 4. fázis aránya korrelál az ébren töltött órákkal
 • a kimaradt REM alvást „pótolja” az agy

Alvás az egyedfejlődés során

 • intrauterin szakaszban az alvás dominál és a REM
 • az életkor előrehaladtával: (1 éves kor után kismértékű változás, lsd. az ea.)
  • a REM ↓
  • non-REM ↑
  • alvási idő ↓

Az alvás jelentősége:

 • a thalamus, mint szűrő?
 • thalamicus szinkronizáció (delta) → információáramlás a kéreg felé ↓ (kortikális neuronok regenerációja?)

Alvásszabályozás

 • felszálló reticularis aktiváló rendszer (ébresztő, aktiváció a szenzoros rendszer felől)
  • raphe magok: 5HT
  • locus coeruleus: noradrenerg
  • tuberomamillaris mag
 • hátsó lateralis hypothalamus (éber állapotra jell. elektromos aktivitás) - orexin(=hypocretin)
 • preopticus area = VPLO mag (aktivitás alvás közben) - GABA-erg és galaninerg
 • nucleus suprachiasmaticus (ritmusgenerátor)

ea. ábra!

 • Mindkét központ erősíti a saját működését és gátolja a másik központot, ezért csak stabil állapot jöhet létre,
 • vagy alvás vagy ébrenlét
 • flip-flop átkapcsolás

QR Code
QR Code EEG, Alvás (generated for current page)