Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Kolinerg rendszer

Kolinerg szinapszis

Ahhoz, hogy az idegvégződésbe bekerüljön a kolin, szükség van egy kolin transzporterre, ami felveszi ezt az anyagot. Ma kétféle kolintranszportert ismerünk. Az egyik egy kis affinitású, amely minden sejten megtalálható, hiszen minden sejtnek szüksége van kolinra a sejtmámbrán felépítéséhez (foszforilkolin). A másik egy nagy affinitású, amely inkább csak az idegsejtekre jellemző.

Ezután a sejtekbe került kolin egy kolin-transzferáz nevű enzim segítségével ACh-ná (acetil-kolin) alakul, és vezikulák formájában tárolódik. A vezikulák az intracelluláris kálcium koncentráció emelkedés hatására kiürülnek és az ACh a szinaptikus résbe kerül, ahol kolinerg receptorokhoz kötődik.

Kolinerg receptorok

* nikotinos-ACh-R: izom típusú, harántcsíkolt izomban található

* nikotinos- ACh-R: neuronális típusú, / többféle variánst mutat/, a perifériás idegrendszer ganglionjaiban, mellékvesevelőben

* M1-R ( Gq-kötött): a vegetatív ganglionokban postszinaptikusan, gyomor, KIR (központi idegrendszer)

* M2-R ( Gi- kötött): szív, a csomókban és a vezető rendszerben ( Negatív chromo-, és dromotróp hatást fejtenek ki a kolinerg serkentők, és pozitív hatásokat a blokkolók. A szimpatikus idegrendszerre is fejt ki blokkoló hatást, a negatív feed back miatt.)

* M3-R (Gq-kötött): Szem, m. sphincter pupillae és m. ciliaris,nyálmirigy, pancreas, bél, gyomor, bronchus, könnymirigy. A bél hosszanti izmain perisztaltika fokozása ( sphinctereknek nincs direkt kolinerg beidegzése).Bronchokonstrictor. A hólyag detrusor izmán található, a hólyag ürítésért felel. Az ereknek nincs direkt kolinerg beidegzése.

* M4-R (Gi- kötött): KIR

* M5-R (Gq-kötött): KIR

Kolin preszinaptikus gátlás

Hemicolin: gátolja a kolintranszporter kolin felvételét

Vesamicol: gátolja az ACh vesiculába való felvételét

Botulinum toxin: a vesicula exocitózisához ugynevezett SNARE fehérje szükséges. A botulinum toxin ezeknek a fehérjéknek a hasadását okozza, így gátolja a vesiculák exocitózisát.Botulinum mérgezést romlott hústól, vagy 1éves kor alatt méztől kaphat valaki. Tünetek: hányás, bénulásos tünetek ( szemhéjcsüngés, garat és gégeizmok bénulása, rekeszizom bénulás-ez bénul utoljára).Orvosi felhasználás: ránctalanítás,izzadás gátlás,Sasztikus paresis esetén lokális izomrelaxánsként használható.

Kolinerg transzmissziót fokozó szerek

Direkt kolinreg izgatók:

1.)Koliészterek:

a.) ACh

b.) Metakolin: M-R szelektív, lassabban bontja az ACh-észteráz

c.) Carbachol: nem szeletív, teljesen rezisztens az ACh-észterázra, sokkal hosszabb a hatása mint az előző kettőnek.

d.) Betanechol: az előző kettő kombinációja

Flhasználásuk: glaukómában szemcseppnek

2.)Nikotin: Nikotinos ACh-R izgató.Perisztaltika fokozó hatása van, KIR-re is stimuláló hatást fejt ki.Erős MÉREG!!! (Magas koncentrációban toxikus, vérnyomás esést okoz,paresis, légzés depresszió, addiktív hatás a következménye.)Nagyon lipofol anyag, ezért bőrön át is felszívódik.

Miért nem hal meg a dohányos, mikor a letális dózis sokszorosát elszívja egy nap? Mert a nikotin egy jelentős része a füsttel távozik és nem kerül be a szervezetébe, és azért mert nagyon gyorsan bomlik és a szervezet elbontja még mielőtt elérné a letális koncentrációt.

3.)Vareniclin: Nikotin parciális agonista (α3β4), tehát a megerősítő pályákon hat.Elnyomja a nikotin elvonási tüneteit, de ő maga nem okoz addikciót.Nagyon drága, és depressziót okozhat.

4.)Muszkarin: Szelektív muszkarin agonista. Paraszimpatomimetikus tünet együttest okoz.( Pupilla szűkület,bronhokonstrictio, szekréció fokozódás).Nem használják gyógyászatban.Légyölő galóca, Párduc galóca: nem tiszta muszkarin mérgezést okoznak ezért ritkábban okoznak halált. Kezelés: atropin+infúzió. Susulyka félék: tiszta muszkarin mérgezés

5.)Pilocarpin: Teljesen szelektív muszkarin agonista. Használata: glaucoma – szemcsepp,Sjögren syndr. – tabletta, CF (cisztás fibrosis) diagnosztikájára

6.)Arecolin (Bétel dió): Muszkarin agonista,amely kábítószernek tekinthető, de nagyon gyenge.Gyógyászatban nem használják.

Indirekt kolinerg agonisták ( kolin-észteráz bénítók ) Egyszerre hatnak több helyen, így komplexebb az összhatás. Kolin-észteráz enzim: az aktív centrumához köti az ACh-t, és azt kolinra és acetátra hidrolizálja. Az indirekt kolinerg anatagonisták esetében a bénítók kötődnek az enzim aktív centrumához, ezért az ACh már nem tud. Ennek következtében annak hidrolízise sem következik be.

Tiszta kompetitív antagonista:

A gátló vegyület az enzim anionos helyéhez és észterkötési helyéhez reverzibilisen kötődik.

1.)Edrophonium: Ionizált vegyület, ennek következtében KIR-be nem jut be.Nagyon rövid a hatástartama. Miesthaenia gravisban a Tensilon tesztben ezt a vegyületet alkalmazzák a betegség diagnosztizálására.

2.)Donepezil: Kifejezetten jó a lipidoldékonysága, KIR-be jut.Lényegesen hosszabb hatástartamú.Alzheimer-kórban használják, kezdeti stádiumban átmeneti javulást hozhat.

3.)Tachrin: Magyarországon nincs.

Reverzibilis de nem kompetitív antagonista:

Ezek az anyagok is hozzákötődnek a kolin-észteráz aktív centrumához, de az lassan elhidrolizálja őket, és egy idő után ledisszociálnak az enzimről.

1.)Physostigmin: Tercier amin,ami bejut a KIR-be.Használata: glaucoma – szemcsepp,atropin mérgezés.

2.)Neostigmin: Quaternerizált származék.Ionos, ezért nem jut be a KIR-be.Hatástartama fél-2 óra. Használata: Izomrelaxánst lehet vele felfüggeszteni, de nagyon fontos,hogy nem szabad elkezdeni addig adni, míg a spontán mozgás meg nem jelenik. GI ( gastrointestinalis rendszer)-ben perisztaltika fokozó,ezért paralitikus ileusban adjuk.Hólyag atoniában. Indikációja minden esetben olyan, hogy iv. ( intravénás) adjuk.

3.)Pyridostigmin, Ambenonium : Neostigmin leszármazottai, de hosszabb hatástartamúak. Miesthenia gravis kezelésére használjuk

4.)Rivastigmin: Jó KIR penetráció.Alzheimer kezelésére használjuk.

5.)Galantamin: Hóvirág alkaloidja,nem használjuk.

7.)Karbamát rovarirtók

Irreverzibilis kolin-észteráz bénítók ( alkil-foszfátok)

A foszfát csoport nem jön le az enzim aktív centrumáról. Egy ideig még le lehet onnan tépni de utána már nem. Nagyon lipofilek, bőrön át felszívódnak.Alkalmazásuk: rovarölők ( Parathyon, Malathyon, Bi58),harcigázok ( Sarin, Somán, Tabun, VX ).Tünettan: Parasimpatikus tünet együttes: pupillaszűkület,secretio fokozódás, hasmenés,bradycardia,paresis. Kezelés: atropin ( nagyon nagy dózisban, 2-4 mg)

1.)Ecotiopath: Nem tud a KIR-be penetrálni, ezért lokálisan szemcseppnek használjuk.

Kolinerg transzmissziót gátló szerek

Muszkarin gátlók (antagonisták):

Szisztémásan hatók

1.)Atropin: A szíven pozitív chromo-, dromotróp hatást eredményez.Izzadás gátló hatása is van, amelynek következtében hypertermia alakulhat ki.Ezen kívül a spaszticitást gátolja vagy csökkenti és obstipációt is okoz.A szemen pupilla dilatátor, ezért galukómában adni tilos.A KIR-ben izgalmat vált ki, és hányinger csillapító (főleg a kinetikus hányást csillapítja). Ha szisztémásan alkalmazom hatása nem túl hosszú,ha lokálisan szembe akkor hatástartama 8 óra.Dózisa fél mg, 2mg-nál nem adunk többet, kiv. alkil-foszfát intoxikáció, mert itt 2-4mg-ot is be kell adni.Alkalmazása:szembe, bradycardiában (Benne van az újraélesztési protokollban.)AV-blokk áttörésére is lehet vele próbálkozni.Nagy mennyiségben alkil-foszfát intoxikációban adjuk.

2.)Scopolamin:Valamivel jobb a KIR-be jutása mint az atropinnak.Hányinger csillapításra adjuk transzdermális tapasz formájában, mert nagyon lipofil és bőrön át is felszívódik.

3.)Homatropin:Nem használják.

4.)Tropicamid,Cyclopentolat:Nagyon rövid hatástartamú szerek,csak 3 órát hatnak.Ezért alkalmazhatók szemcseppnek szemfenék diagnosztikában, hiszen a pupillatágulat viszonylag hamar megszűnik.

5.)Benzatropin,Procyclidin,Biperiden,Metixen:Centrális kolinolítikum. Indikációja Parkinson-kór (előnye, hogy a tremorra jobban hat, mint a dopamin helyettesítő szerek).

Perifériásan ható szerek

6.)Metilatropin,Metilscopolamin,Metilhomatropin:

7.)Butilscopolamin (Buscopan):Bélgörcs oldásra találták ki.

8.)Ipratropium:Rövidebb hatástartamú.Nehezen felszívódó vegyület.Inhaláltatják.COPD kezelésére adjuk,hiszen ez egy bronchodilatátor és azért is előnyös, mert a secretiot is csökkenti. 9.)Tiotropium:Hosszabb a hatástartama, ezért ma ezt használjuk.Érdemi mellékhatása egyik gyógyszernek sincs.

10.)Pirenzepin (Telenzepin):M1 szelektív blokkolók.A gyomorsav secretiot csökkentik.Hatékonyságuk elmarad a H2 blokkolók és a PPI (protonpunpa inhibitorok) mögött, ezért kísérletekben használják.

11.)Oxybutirin:Műtéti szinten hólyagspaszticitás csökkentésésre adják. Tolterodin,Feroterodin,Soliferacin,Darifenacin:Stressz inkontinencia ellen adják.

12.)Dicyclonin:

Nikotin antagonisták (ganglion bénítók):

1.)Hexamethonium:

2.)Trimetaphan:Vérnyomás csökkentésre is használták.Nem praktikus vegyület.Indikációja az aorta dissectio.

Nikotin antagonisták (nem depolarizáló izomrelaxánsok): ….curonium:Nem tud hisztamint felszabadítani

….curium:Hisztamint tud releaselni.

1.)D-tudokurarin:Hatástartama 1 óra. Nem totálisan szelektív az izom tpusú n-ACh receptorra, ezért vérnyomásesést okoz.Hisztamint tud felszabadítani.

Hosszú hatástartamú szerek(60perc/1óra fölött)

2.)Alkuronium:

3.)Pancuronium:

4.)Pipecuronium:

5.)Doxacurium:A legszelektívebb a neuromuscularis junctiora.

6.)Gallamin:

Közepes hatástartamú szerek (20-40perc)

7.)Rocuronium:

8.)Vecuronium:Gyakran használatos szerek a műtéti gyakorlatban.Gátlószerük a Sugammadex, amely a vérben komplexet képez velük és így megszünteti a hatásukat.

9.)Atracurium:Nem szteroid anyag, amely hisztamint tud felszabadítani.Bomlási mechanizmusa a Hoffmannelimináció.Ez azt jelenti, hogy a szervezetben spontán bomlik, nincs szüksége se májra, se vesére az ürítéshez.Tehát ha olyan betegünk van, akinek se mája, se veséje neki ez a gyógyszer kiváló.Hátránya, hogy bomlásterméke a Landanozin bejut a KIR-be és epilepsziás rohamot vált ki.

10.)Cizatracurium:Nem szteroid anyag, amely hisztamint kevésbé tudja felszabadítani, mint az Atracurium.Bomlási mechanizmusa a Hoffmannelimináció.Ez azt jelenti, hogy a szervezetben spontán bomlik, nincs szüksége se májra, se vesére az ürítéshez.Tehát ha olyan betegünk van, akinek se mája, se veséje neki ez a gyógyszer kiváló.Lassabban kezd el hatni, de hosszabb ideig hat, és epileptikus hatása is kisebb.

Rövid hatástartamú szerek(10-20perc)

11.)Mivacurium:Ez egy észter, amelyet a pszeudokolin-észteráz bont, ezért ilyen rövid a hatástartama.Hátránya, hogy ő is szabadít fel hisztamint.Kontraindikált olyan betegnek adni, akinek genetikai- vagy májbetegség miatt nem működik a kolin-észteráz enzime.

Nikotin antagonisták (depolarizáló izomrelaxánsok):

1.)Szukcinil-kolin(Suxamethonium):Nikotin szelektív, kőkemény receptor agonista.Az ACh-észteráz nem bontja.Mechanizmusa úgy működik, hogy hatására a ff.Na+-csatornák aktiválódnak.Így a neuromuscularis junctio folyamatosan aktíválva van,de ha a n-ACh-R-t tartós inger éri deszenzitizálódik.Ez stigminnel gátolható.Átmeneti izomaktivitás alakul ki az elején, ezért hyperkalémiás lesz a beteg.Aminek következtében izomfibrillatio jön létre, ezért a betegnek ébredés után izomláza lesz.Az izomfibrillatio a ryanodin receptor defektusa esetén nem áll le, aminek a következménye hypertermia.Az ilyen beteget hűteni kell és Dantrolint kell neki adni, ami myotróp izomrelaxáns, és megakadályozza q sarcoplasmás reticulumból a Ca++ fleszabadulását.Ezt iv.adjuk.A gyógyszer hátránya, hogy ganglion aktiváló hatása is van.Előnye:gyorsan hat,hatástartama 5-10 perc.Intubáláshoz adjuk.


QR Code
QR Code Kolinerg rendszer (generated for current page)