Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


-figyelemfelkeltő előadás, mivel egy órába NEM lehet belepréselni fontos, mert: 1) büntetőjog második félévhez szükséges 2) egészségügyi tevékenységhez elengedhetetlen az ismerete jog: mint piramis, hierarchikus rendszer. Piramis csúcsán levő jogszabályok meghatározzák az alacsonyabban levőket. A mi csúcsunkon az eü törvény áll (másodikként az alkotmány mögött) jogszabály létrehozása: parlament feladata. Eü tv: részleteiben szabályozza (1997. CLIV tv.: alapfogalmakat definiál két oldalon keresztül, mert ezekre majd visszautal. ISMERNI KELL) sürgős szükség veszélyeztető állapot

kötelezettség: egészségügyi dolgozók ellátási kötelezettsége

büntetőanyagi jog: mi minősül bűncselekménynek büntetőeljárásjog: eljárást hogyan kell lefolytatni büntetésvégrehajtás jog: ha valakit elítéltek, hova kell mennie/hogyan kell letölteni, hgy szabadulhat stbstb.

BTK: szintén definíció –mi minősül bűncselekménynek Tevékenység ill. mulasztással is lehet elkövetni Nemcsak a testi épséget lehet megsérteni, hanem a jogokat is. Két nagy kategória 1) bűntetti alakzat: két év szabadságvesztés (bűntett) 3) vétségi alakzat (minden más esetben)

törvényi tényállás: szabályozza a fogalmakat. Ezen belül alaptörvényi eljárás, ill. minősített esetek. Szándékos ill. gondatlanságból elkövetett bűncselekmény. Szándékos: ha a magatartás következményeit kívánja, vagy abba belenyugszik. Gondatlanság: előre látja a lehetséges következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában. Azért nem látja előre a következményeket, mert a tőle elvárható figyelmet elmulasztotta Előkészületi, kísérleti, befejezési szakasz

Közfeladatot ellátó személynek minősülünk, ezért a munkavégzéssel összefüggésben elkövetett bűncselekmény enyhébb mgítéélés aá kesik

Aki mast öngyilkosságra rábír….


QR Code
QR Code aok:targyak:egeszseguegyi_jogi_biztositasi_es_gazdasagi_ismeretek:buntjog (generated for current page)