Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A glikolízis lépései

 • a glükóz a metabolizmus központi tápanyaga, minden sejt képes hasznosítani.
  • a szénhidrát-katabolizmus első-bevezető reakciója.
  • anabolitikus folyamatok indulhatnak ki a különböző intermedierekből.
  • anaerob glikolízis: az egyetlen lehetőség ATP termelésre anaerob körülmények között
 • az emberi szervezet napi 160g glukózt igényel.
  • 120g az agy szükséglete
  • 40g - ATP szintézis a csak glukózt felhasználó sejtekben (vvt, leukocyta, cornea, szemlencse, retina, vese velőállomány, testis, fehér izom)
 • egy molekula glükózból két molekula piruvát keletkezik
 • a citoszolban játszódik le
 • a glikolízisnek két fázisa van
  1. fázis: energiabefektető/vesztő fázis → 2 ATP-t fektetünk be.
  2. fázis: energianyerő fázis → 4 ATP-t nyerünk.

nettó 2 ATP keletkezik

 • három irreverzibilis lépés

I. fázis

 • glukóz(6C) → → → 2 db glicerinaldehid-P (3C)
 • hat szénatomos hexózok reakciói
 1. a glükóz bejut a sejtbe: GLUT-transzportereken, kétirányú-reverzibilis transzport → IC-EC egyensúly
 2. a glükóz a 6. C-atomon foszforilálódik → glükóz-6-P keletkezik
  • ha nem foszforilálódik, a glükóz kijuthat a sejtből
  • ha foszforilálódik, már nem tud kijutni, nincs transzportere.
  • ez a lépés a glikolízis első lépése, de nem a fő szabályozott lépés, nem az elkötelező lépés. (a G-6-P nem feltétlenül a glikolízisben megy tovább, átalakulhat glikogénné, glikolipid, glikoprotein képződhet…)
  • ezt a lépést két (izo)enzim katalizálhatja
   • hexokináz
    • nem specifikus a glükózra
    • minden sejtben megtalálható
    • G6P allosztérikusan gátolja
   • glükokináz
    • csak glükózra specifikus
    • olyan sejtekben szintetizálódik, amik érzékelik a vércukorszintet (máj, pancreas ß sejtek, vese kéreg sejtek, bélhámsejtek[ezek a béllumen glükózkoncentrációját érzékelik])
    • G6P nem az allosztérikus inhibitora
   • irreverzibilis lépés (ATP kell!)
 3. glukóz-6-foszfát → fruktóz-6-foszfát
  • a hexóz-foszfát izomeráz/foszfoglukóz-izomeráz katalizálja a reakciót
  • egyensúlyra vezet - reverzibilis (≈E szint)
  • aldóz-ketóz izomeráció (a G-6-P és a F-6-P konstitúciós izomerek)
  • a glükóz és a fruktóz is megtalálható mind gyűrűs, mind nyílt láncú formában.
 4. fruktóz-6-P → fruktóz-1,6-biszfoszfát
  • a foszfofruktokináz-1 enzim a C1-en foszforilálja a F-6-P-ot.
  • irreverzibilis reakció, magas foszforilcsoport-átviteli potenciálú vegyületről, alacsony foszforil-csáp-ú vegyületre megy a Pi
  • ez a glikolízis ELKÖTELEZŐ LÉPÉSe
  • szigorúan szabályozott lépés
   • allosztérikus aktivátorok: fruktóz-2,6-biszfoszfát, AMP
   • allosztérikus inhibitorok: ATP, citrát, zsírsavak
 5. fruktóz-1,6-biszfoszfát → glicerinaldehid-3-foszfát + dihidroxiaceton-foszfát
  • két C atom közötti aldol kötés - bárhol törhető → aldehid + primer alkohol
  • aldoláz-A hasít, a keletkező aldóz a glicerinaldehid-3-P, a keletkező ketóz a dihidroxiaceton-P
  • dihidroxiaceton-foszfát ↔ glicerinaldehid-3-foszfát
   • triózfoszfát-izomeráz
   • reverzibilis aldóz-ketóz izomeráció → egyensúlyra vezet
   • igazából az egyensúly jobbra el van tolva, mert a GA-3-P-ot folyamatosan fogyasztja a glikolízis II. fázisa.

II. fázis

 • 3 szénatomos triózok reakciói
 • 2 db glicerinaldehid-3-foszfátból keletkezik 2db piruvát (egy glükóz molekulával számolva)
 • ebben a fázisban két szubsztrát szintű foszforiláció van, egy glükóz molekulából kiindulva(tehát úgy, hogy két triózon végigmegy a II. fázis) 4 ATP keletkezik → nettó 2 ATP (az első fázisban 2-t befektettünk.)
 1. glicerinaldehid-3-P → 1,3-biszfoszfoglicerát
  • enzim: glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz által katalizált reakció (SH enzim - monojód-acetáttal gátolható)
  • koenzim: NAD+
  • az enzim aktív centrumában cisztein köti kovalensen az aldehidcsoportot, ami karboxilcsoporttá oxidálódik, a NAD átvesz 2H+-t, redukálódik → a kialakuló intermedier magas csáp-ú tioészter kötéssel kapcsolódik az enzimhez.
  • oxidoredukció → E felszab. → tioészter-kötés E-ját fedezi
  • foszforolízis: a COOH csoport egy Pi-tal magas csáp-ú vegyes savanhidrid-kötést képez.
  • az 1,3-biszfoszfoglicerát egy savanhidrid és egy észterkötésben tartalmaz foszfátot, magasabb a Pi csáp-ja, mint az ATP-nek!
 2. 1,3-biszfoszfoglicerát → 3-foszfoglicerát
  • foszfoglicerát-kináz katalizálja a magas csáp-ú foszfát átvitelét ADP-re → a glikolízisben először ATP keletkezik
  • szubsztrát szintű foszforiláció= ATP keletkezik a reakcióban közvetlenül, a légzési lánctól függetlenül. (anaerob körülmények között is.)
 3. 3-foszfoglicerát → 2-foszfoglicerát
  • foszfoglicerát-mutáz katalizálja
  • a foszforiltranszfer nem két molekula között zajlik, ezért nem transzferáz az enzim
  • reverzibilis lépés
 4. 2-foszfoglicerát → foszfoenolpiruvát(PEP)
  • enoláz/2-foszfoglicerát anhidratáz enzim (fluoriddal gátolható)
  • magasenergiájú foszfoenol-észter keletkezik (enolészter kötés - a legmagasabb csáp az anyagcserében)
  • vízkilépés
 5. foszfoenolpiruvát → piruvát
  • piruvát-kináz enzim
  • szubsztrát szintű foszforiláció
  • irreverzibilis lépés
  • allosztérikus inhibitor: ATP
  • piruvát: keto-enol tautomerizáció

Glikolízis

glukóz

↓(hexokináz/glükokináz) [ATP→ADP] (gátol: G6P [csak a hexokinázt])

glukóz-6-foszfát

↓(hexóz-foszfát izomeráz/foszfoglukóz izomeráz)

fruktóz-6-foszfát

↓(foszfofruktokináz I) [ATP→ADP] (aktivál: fruktóz-2,6-biszfoszfát, AMP - gátol: ATP, citrát, zsírsavak)

fruktóz-1,6-biszfoszfát

↓(aldoláz-A)

glicerinaldehid-3-foszfát + dihidroxiaceton-foszfát (a triózfoszfát-izomeráz egymásba alakítja őket)

↓(glicerinaldehid-3-foszfát-dehidrogenáz) ←(Pi) [NAD+→NADH+H+] (←monojód-acetát)

1,3-biszfoszfoglicerát

↓(foszfoglicerát-kináz) [ADP→ATP]

3-foszfoglicerát + ATP

↓(foszfoglicerát-mutáz)

2-foszfoglicerát

↓(enoláz/2-foszfoglicerát anhidratáz) →H2O (←fluorid)

foszfoenolpiruvát(PEP)

↓(piruvát-kináz) [ADP→ATP] (gátol: ATP)

piruvát

A piruvát további útja

Függ:

 • a sejt típusától (van-e mitokondrium?)
 • a sejt oxigénellátottságától

aerob körülmények

piruvát → acetil-KoA (citrát ciklus)

anaerob körülmények

 1. nincs mitokondrium
 2. van mitokondrium, de nincs elég oxigén

piruvát → laktát

 • enzim: laktát-dehidrogenáz
 • koenzim: NADH
 • reverzibilis reakció
 • anaerob körülmények között, vagy mitokondrium-nélküli sejtekben elengedhetetlen a GA-3-P oxidációjához szükséges NAD+ termeléshez.
 • azonban a keletkezett laktát csak úgy tud továbbalakulni, ha visszaoxidálódik piruváttá (ehhez NAD+ kell.)
 • ha továbbra sem lesz elegendő oxigén, a laktát szecernálódik a vérbe, ahonnan az aerob sejtek fölveszik azt. (Cori-kör)
 • ha emelkedik a szérum-laktát szint, laktát acidózis alakul ki.

QR Code
QR Code A glikolízis lépései (generated for current page)