Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Hemostasis II.

  • Előadó: Machovich Rajmund
  • 2013. 04. 02.

Véralvadás

Iniciáció

Fibrinogén (oldékony, folyadék fázis) - hasítással fibrin jön létre, mely nem oldékony. Ehhez trombinra van szükség. K vitamin funkciók dikumarin készítményekkel (pl. sincumar) kiüthetők, K vitamin „visszaredukcióját” gátolja meg. Terápia lassan, kb. 5 nap alatt fejlődik ki!

Aktivált VII. szerin proteáz - aktiválja a X. faktort, ami a protrombin-trombin átalakulást teszi lehetővé. Vérplazmában VII. faktor aktív állapotban fordul elő, de gyenge aktivitású enzim, csak TF (szöveti faktor, tissue factor) jelenlétében tud működni. TF minden olyan sejt felszínén megtalálható, amely nem érintkezik a vérplazmával. X. faktor keletkezését több nagyságrenddel gyorsítja.

Érsérülés: vér kötőszöveti- simaizomsejtekkel találkozik, TF aktiválja a VII. faktort, amely X.a keletkezéséhez vezet. VII.a aktiválja a IX. faktort, amely szintén képes aktiválni a X. faktort. VII.a+TF komplex hatékony működését foszfolipid felszín teszi emellett lehetővé. Ha nincs szöveti faktor - nincs iniciálás. Szöveti faktor káros véralvadási folyamatot indít el: kiterjedt sérülés esetén; abortusz, magzatelhalás esetén - disszeminált intravaszkuláris koaguláció: elhalt magzatból TF szabadul fel. Trombuskialakulás és fibrinolízis egyszerre indul el: trombózis és vérzés egyszerre a kórképben.

Endothelsejt: nikotin hatására rajta szöveti faktor szintézise indulhat el - kis mennyiségben, a trombózis idővel fejlődik ki.

Kaszkád lezárása - termináció

Thrombin hatásai: pozitív feedback szabályozás (Fg, XIII, thrombocyta, V, VIII, XI aktiválás), emellett protein-C-t aktivál. Thrombomodulinhoz kötött (endothelsejt felszínén) thrombin már a pozitív feedback hatásokat nem tudja létrehozni, de aktiválja a protein C-t, amely az aktivált V-ös és VIII-as faktort inaktiválja, elbontja. Ez a lépés lassítja a kaszkádot, a termináció felé mutat. Ha a faktorokban olyan mutáció jön létre (Leyden-mutáció, aktivált protein C rezisztencia), amely a protein C hasítási helyén található, akkor a kaszkád nehezítetten inaktiválható.

Thrombin univerzális jellegű - konformációjától függően működése ellentétes irányú a folyamat szempontjából.

Inhibitorok

Thrombin inhibitorok:

  • antithrombin, ennek a hatását tudja fokozni a heparin, azonnali gátlás alá vonja a thrombint. Kumarin kezelés kiegészítése kezdeti heparin-adással, amíg a kumarin hatása kifejlődik.

Thrombinnal komplexet tud alkotni, amelyben az antithrombin a thrombin aktív helyét lefedi, a komplexet a máj fel tudja venni és le tudja bontani. Az ütközés hatásossága igen kicsiny - heparin hatás: heparin köt a thrombinhoz és az antithrombinhoz is, növeli a reakció sebességét, katalitikus szerepű (szénhidrát karakterű molekula!). A reakció pillanatszerűen lejátszódik. Ún. „kis molsúlyú” heparin: nem teljes heparin molekula, parciálisan mutatja a heparinhatásokat, alkalmazható sebészi beavatkozásoknál trombózis megelőzésére.

  • Heparin kofaktor II, heparán-szulfát kofaktorral
  • Alfa1-proteáz inhibitor, elasztáz inhibitor elsősorban, de minden szerin-proteázt gátol kisebb mértékben. Túlműködésének szerepe van a tüdő EC mátrixának felemésztésében, emphysema kialakulásában.
  • Alfa2-macroglobulin
  • Hirudin: pióca terméke, thrombin inhibitorként aktív centrumhoz kapcsolódik. Használata antithrombin defektus (koncentráció, heparinnal való reakciókészség) esetén történik.

Ezek az inhibitorok a felszínekhez kötött enzimrendszereket NEM tudják inaktiválni!

X.a inhibitorok:

  • TFPI (tissue factor path inhibitor): X.a-val komplexet képezve azt inaktiválja, ezt követően (X.i kötése mellett) VII.a-t is kötni tud, és azt is inaktiválja, így TFPI-X.i-VII.i komplex keletkezik. Szintje alacsony, kevés aktivált X-es és VII-es faktor esetén meggátolja, hogy ok nélkül elinduljon a véralvadás. Ha sérülés történik, akkor a TF-fel való interakció miatt akkora mértékű a faktor aktiváció, hogy az inhibitor-rendszer elhanyagolhatóvá válik.
  • Protein Z kofaktor és inhibitor

Fibrinháló keletkezése

Fibrinogén-fibrin átalakulás:

A vérzést gátló konkrét lépés. Fibrinogén alfa, béta, gamma láncokból áll, SS hidakkal összekapcsolva. Két komplexból szimmetrikus dimer jön létre, két D-régióból és egy centrális E-régióból áll, szintézis helye a máj. Thrombin az alfa és béta lánc N terminális részét hasítja le (összesen 4 peptid fragmentum hasad le: fibrinopeptid A és B), létrejövő fibrin más fibrinmolekulákkal már képes kapcsolódni a proteáz működés hatására.

Kígyóméreg hatása: pl. béta láncot hasít, így nagyobb mennyiségben okoz trombózist.

Fibrin polimerizáció:

Fibrin monomerek kovalensen kötnek - oldal az oldallal, vég a véggel, polimer keletkezik. Hatékonyságot fokoz: keresztkötések kialakulása: XIII.a faktor, egy transzglutamináz Lys és Gln oldalláncok között izopeptidkötést (különböző láncok közötti peptidkötés) hoz létre. Fibrinpolimer stabilizálódik a transzglutamináz működés hatására.

XIII. faktor: thrombin hasításával aktiválódik, hasítás helyére Ca2+ köt be, ennek hatására a regulátoros és katalitikus alegységek disszociálnak, működik az enzim.


QR Code
QR Code Hemostasis II. (generated for current page)