Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


1.) Mi az objektiváció? A természet adta tárgyat az ember maga átalakítja és a maga hasznára fordítja. Mindig emberi tevékenység terméke. Az emberi tevékenység objektívvá vált.

2.) Mi a legfontosabb különbség az emberi és az állati kommunikáció között? Az ember túllépte a zárt hívórendszert, míg az állat nem. Az ember tudatosan kommunikál. A minőség különböző (mimika, érzések kifejezése).

3.) Szavanna elmélet: Kiszorulás az erdőből. Alkalmazkodás egy olyan környezethez, ami a mai afrikai szavannákra emlékeztet.

4.) Vízmajom elmélet: Őseink vízi életmódjuk révén tettek szert a főemlőstől eltérő tulajdonságokra

5.) Robert Hinde modellje: A viselkedést vizsgálta: - milyen tényezők határozzák meg közvetlenül a viselkedést? - mi a viselkedés funkciója? - hogyan változik meg a viselkedés az egyedfejlődés során? - hogyan változott a viselkedés az evolúció során?

6.) Tégla elmélet: A tudomány úgy épül egymásra, mint a ház.

7.) Thomas Kuhn elmélete: Paradigma: egy adott időszakban az adott tudomány művelői között kialakult közmegegyezés arról, hogy mi az adott tudomány tárgya, feladata és hol húzódnak gatárai.

8.) Richard Dawkins szerint miért vagyunk önző túlélőgépek? Szerinte a gének egyetlen parancsot kapnak: mindent megtenni a gének fennmaradása érdekében. - önző viselkedés - altruizmus

9.) Verifikáció elmélet: A bécsi kör nevéhez fűződik. A logika eszköztárával igyekeznek felépíteni a tudomány egész rendszerét. Eszközük az indukció. Több hipotízisnél, ha mind igazolva van, akkor az elmélet igaz tapasztalati igazolására támaszkodnak.

10.) Falszifikáció: Karl Popper nevéhez fűződik. Ha a tudomány állítása nem igazolhatók (csak cáfolhatók), akkor nem is szabad törekedni az igazolásra, hanem a cáfolást kell megkísérelni.

11.) Darwin szerint mi az evolúció alapvető oka? Természetes szelekció változata A természetes szelekció: - sodródás - földrajzi izoláció (pl. galapagosi pintyek)

12.) Szocialdarwinizmus: A darwinizmus kiteljesítése a társadalomra. Az emberi csoportok közötti versengésen alapul a társadalmi fejlődés.

13.) Mitokondriális Éva elmélet: Mindenkinek egy őse van anyai ágon. Az időben legutolsó nőt, akitől valamennyi ma élő ember kizárólag női ágak mentén származik mitokondriális Évának nevezték el.

14.) Y-kromoszóma Ádám elmélet: Y-kromoszómák leszármazása mentén a legutolsó olyan férfi, akitől az összes ma élő férfi, kizárólag apai vonalon származik

15.) Pozitivizmus: IXX-XX.sz.-i filozófiai irányzat (Auguste canté). Az ember nem társadalmi, hanem természeti lény. Az embernek nincs szabad akarata.

16.) Empirizmus: A XVII.sz uralkodó nézete. Ismereteinkre csak tapasztalataink segítségével tehetünk szert. A tudomány megfigyeléseken és kísérleteken alapul.

17.)Deizmus: Olyan Istenre vonatkozó felfogás, melynek képviselői hisznek Istenben, mint személyesen létező valóságban és feltételezik, hogy Isten teremtette a világot, de nem a világot, de nem avatkozik bele a történéseibe.

18.) Ateizmus: Vallási filozófiai csoportokat tömörítő gyűjtőfogalom, melyek közös jellemzői, hogy nem hisznek Istenben

19.) Racionalizmus Vallással, teológiával szemben álló irányzat, mely az emberi ész erejét hirdeti

20.) Homo symbolicus, Cassier véleménye: - szimbólumteremtő ember - a szimbólumok emberközpontúak - amit nem ismerünk, azt könnyen misztifizáljuk - az érzelmek meghatározóak - Cassier: mi inkább szimbólumteremtő állatok vagyunk, mint gondolkodó állatok


QR Code
QR Code etk:targyak:filozofia (generated for current page)