Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Tanulásmódszertan

A tantárgy megtanít a tanulási módszered fejlesztésére, megismertet veled különböző tanulási technikákat a hatékonyabb tanulás érdekében.

Általános leírás a tárgyról

  • A hallgató sajátítsa el a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges készségeket, képességeket, amelyek az élethosszig tartó tanulás megalapozásához szükséges. Ismerje meg egyéni képességeit és tudja fejleszteni azokat.
  • A kutatásmódszertan témán belül cél, hogy a hallgatóképessé váljon: kutatási kérdés megfogalmazására, szakirodalom felkutatására, vizsgálat lefolytatására, az eredmények értékelésére és kutatási beszámolóformájában történő megírására. A szakdolgozat készítésének módszertani kérdései.
  • A tantárgy keretein belül az oktató önmagad megismerésére szolágáló kérdőíveket töltet ki, rengeteg új tanulási technikával ismertet meg, emellett az órák elég interaktívak.
  • A félév közben el kell vállalni egy előadást, vagy megadott vagy saját témából, ami hozzájárul majd a félév végi jegyhez.
  • A félév végére el kell készíteni egy körülbelül 10 oldalból álló beadandó dolgozatot, melyben taglalni kell, hogyan változott a tanulási technikád az általános iskolától, az egyetemig. Ehhez fel kell használni az órán kitöltött kérdőíveket, teszteket stb.
Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF008_1M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet (EIFTI)
intézet honlapja DEI honlapja
oktatási felelős Dr. Dinyáné Szabó Mariann
számonkérés típusa év közben prezentáció
vizsga típusa nincs
évvégi jegyet kialakítja prezentáció, beadandó dolgozat
ajánlott tankönyv Balogh László: Tanulási stratégiák, technikák és fejlesztésük. Debrecen, 1992.

További segédanyagok


QR Code
QR Code Tanulásmódszertan (generated for current page)