Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Humán anatómia I.

A humán anatómia két féléves tárgy, amelyet az Orvostudomány szigorlat zár.
Az első félév anyagát sejt- és szövettan, illetve fejlődéstan képezi. Az órákat különböző előadók tartják. A gyakorlati órák is elmélettel kezdődnek, ezután a hallgatók megismerkedhetnek a vérkenet illetve a metszetkészítés folyamatával, amelyeket mikroszkóp alatt is megvizsgálhatnak. Az előadásokra való bejárás fontos, az órák egymásra épülnek és -főleg az idegen szakkifejezések miatt- könnyű lemaradni.
Szóbeli vizsga zárja a félévet, mely során általában 3 oktató vizsgáztat 3 hallgatót egy időben. A vizsga során 2 (egy sejttan és egy szövettan) tételt kell húzni, de jeles évközi sejttan teszt esetén a sejttan tétel kiváltható.
Emelt szintű biológia ismeret előnyt jelent, de a letölthető órai anyagok és az ajánlott tankönyvek segítségével, azok is tudják teljesíteni a kollokviumot, akik nem biológiaérettségivel felvételiztek.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKHUM006_1M
típus előadás, gyakorlat,
kreditérték 4 kredit
intézet Humánmorfológai és Fejlődésbiológiai Intézet
intézet honlapja Humánmorfológiai Intézet
oktatási felelős Dr. Szél Ágoston
számonkérés típusa év közben sejttan teszt
vizsga típusa szóbeli
évvégi jegyet kialakítja vizsga
ajánlott tankönyv Röhlich Pál: Szövettan

QR Code
QR Code Humán anatómia I. (generated for current page)