Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi kódrendszerek II.

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • Az Orvosi Kódrendszerek I. tárggyal ellentétben ez előadás. Egyetlen gyakorlati óra lesz az utolsó héten, az is inkább játék.
  • A tárgy anyagai között nagy szerepet kap ismét a BNO, de szó lesz még OENO-ról, adatbázislkezelésről, Arisztotelészről is.

Számonkérés

A félév során lesz ZH, de inkább csoportmunka szerű. Félév végén szóbeli vizsga lesz, 2 tételt kell húzni.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF051_2M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet DEI
intézet honlapja http://semmelweis.hu/dei/
oktatási felelős DR. Surján György
számonkérés típusa év közben 2 házi feladat
vizsga típusa szóbeli
évvégi jegyet kialakítja szóbeli vizsga, ZH eredmények
ajánlott tankönyv E-book

QR Code
QR Code Orvosi kódrendszerek II. (generated for current page)