Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Népegészségtan

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted az Élettan,kórélettan nevű tantárgyat
  • Az óra egy héten egyszer 3 órás keretben kerül megtartásra, elvileg előadás+gyakorlat címen, de igazából az egész 3 óra végig előadás. Az oktató elég szigorú, sajátos stílussal rendelkezik. Több órára vendégelőadók jönnek egyes témákból. A tantárgy keretein belül tanulhattok epidemiológiai fogalmakról, az egészségügy felépítéséről, finanszírozásáról, járványokról, védőnői szolgálatról, daganatos betegségekről stb.

Számonkérés

A félév közben van egy zh, ami igazából csak tájékoztató jellegű, ha jól sikerül el lehet menni a szorgalmi időszak végén vizsgázni, ami a többieknek nem lehetséges. A vizsga szóbeli, körülbelül 30 tétellel, amikre vagy a diákból, vagy az oktató által javasolt könyvből érdemes felkészülni. A szóbelire készülés nélkül nem ajánlom a megjelenést, mivel az oktató elég szigorúan számon kér mindent.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF038_1M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet Semmelweis Egyetem, Népegészségtani Intézet
intézet honlapja Intézet honlapja
oktatási felelős/oktató(k) Dr.Sima Ágnes
számonkérés típusa év közben 1 zh
vizsga típusa szóbeli
évvégi jegyet kialakítja szóbeli vizsga
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák, Népegészségtani ismeretek. Szerkesztette: Tompa Anna, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008.

További segédletek


QR Code
QR Code Népegészségtan (generated for current page)