Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Klinikai tevékenységek finanszírozása

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted az Algebra és valószínűségelmélet nevű tantárgyat
  • A tantárgy feladata az egészségügyi ellátás - fekvőbeteg szakellátás, járóbeteg szakellátás, alapellátás alapvető finanszírozási módszereinek megismerése, előnyök és hátrányok bemutatása, a jelenlegi szabályozás elemei, díjképzés, kontrolling lehetőségek, a finanszírozási rendszerek megvalósításának informatikai alapjai , az adatok felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A tantárgy célkitűzése az, hogy a hallgatók az egészségügyi informatikában és finanszírozásban alkalmazható elméleti és gyakorlati alapokat

ismerjenek meg.

  • Az oktató elég unalmasan, monotonan magyaráz, száraz nagyon az anyag, félév közben kisebb csoportokban kell prezentációt csinálni. Hasonló az óra a TBEB-hez, finanszírozással kapcsolatos elméleti tudást kapunk meg, ahogy a neve is mondja

Számonkérés

Félév végén írásbeli vizsga.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF040_8M
típus előadás
kreditérték 2 kredit
intézet Egészségügyi Menedzserképző Központ
intézet honlapja EMK honlapja
oktatási felelős/oktató(k) Dr.Nagy Julianna
számonkérés típusa év közben -
vizsga típusa írásbeli
évvégi jegyet kialakítja írásbeli vizsga
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák, Egészségügyi informatika (szerkesztette: Kékes Ede, Surján György, Balkányi László, Kozmann György)

További segédletek


QR Code
QR Code Klinikai tevékenységek finanszírozása (generated for current page)