Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi kódrendszerek I.

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tantárgy előkövetelménye a gazdasági és pénzügyi ismeretek, az egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudomány és az információkezelés az egészségügyben című tárgyak.
  • Elméleti órák, és a félév végén beadandóval zárul.
Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF051_2M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet DEI
intézet honlapja http://semmelweis.hu/dei/
oktatási felelős DR. Surján György
számonkérés típusa év közben -
vizsga típusa beadandó
évvégi jegyet kialakítja
ajánlott tankönyv E-book

</WRAP>


QR Code
QR Code Orvosi kódrendszerek I. (generated for current page)