Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudomány

A tantárgy célkitűzése a hallgatók bevezetése a rendszerelmélet alapjaiba, az egészségügy részeinek (alapellátás, szakellátás, prevenció…) elhelyezése az egészségügy rendszerébe. Ismereteket nyújt az egészségügy irányításáról, jogi környezetéről hazai és jogi viszonylatokban. A félév során két zárthelyi dolgozat van, sikeres teljesítésükkel gyakorlati jegyet lehet szerezni.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF003_1M
típus előadás
kreditérték 2 kredit
intézet Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet
intézet honlapja EIFTI honlap
oktatási felelős Prof. Dr. Géher Pál
oktatók Prof. Dr. Géher Pál, Dr. Jávor András
számonkérés típusa év közben 2 zárthelyi
vizsga típusa szóbeli
évvégi jegyet kialakítja gyakorlati jegy zh-k alapján

QR Code
QR Code Egészségügyi szervezetelmélet és rendszertudomány (generated for current page)