Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Biostatisztika és epidemiológai mérések

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted az Algebra és valószínűségelmélet nevű tantárgyat
  • Megismertetni a hallgatókkal a Biostatisztika és Epidemiológia alapvető fogalmait, a SAS Guide (4.félév) használatát. A tantárgy anyaga a Matematikai analízisre és az Algebra és Valószínűségelmélet tárgyakra épül, és előkészíti a rá épülő Statisztikai Döntéstámogatás tantárgy követelményeit.
  • Az óra egy héten egyszer van megtartva, ami 3 órát vesz igénybe. Az oktató nem feltétlen a legjobb,de igyekszik ismereteit a legjobb tudása szerint átadni. Megtanulhatjátok az excel, illetve a SAS program (4.félév) felhasználói szintű felhasználását, illetve megismerkedhettek statisztikai alapokkal, fogalmakkal, amelyek hasznosak lehetnek a későbbiek folyamán

Számonkérés

A félév közben 2 ZH-t írtok, ezekből áll össze az évvégi jegy. Ha 4-es 5-ös, akkor nincs szükség szóbeli vizsgára, viszont ha rosszabbul teljesítetek, akkor szóbelin kell részt venni, de ez nem annyira komoly, mint amilyennek hangzik. :) A zh-kra az órai megoldott példák alapján célszerű készülni, az órai figyelem, munka, és részvétel, pedig elengedhetetlen a megértéshez. Katalógus természetesen van.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF037_1M
típus előadás,gyakorlat
kreditérték 3 kredit
intézet Semmelweis Egyetem DEI
intézet honlapja DEI honlapja
oktatási felelős/oktató(k) Dr.Dinya Elek
számonkérés típusa év közben 2 ZH
vizsga típusa szóbeli
évvégi jegyet kialakítja 2 ZH vagy a szóbeli vizsga
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák, feladatok, Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina Kiadó, 2001, 2007, 2011,Prohászka Z., Füst Gy., Dinya E.: Biostatisztika a klinikumban. 2009

További segédletek


QR Code
QR Code Biostatisztika és epidemiológai mérések (generated for current page)