Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Bioetika

Általános leírás, tudnivalók a tárgyról

  • A tárgy célja az, hogy megkönnyítse a mindennapi egészségügyi, szervezési és vezetési gyakorlat során felmerülő etikai problémák felismerését, mintegy „rányissa” a hallgatók szemét az erkölcsi problémák észrevételére. Olyan fogalmi–logikai rendszer kimunkálása, mely segítséget nyújt a felmerülő orvosetikai kérdések elemzésében, s lehetővé teszi ezen problémák hatékonyabb megoldását.Olyan ismeretek átadása, mely segíti az informatikust/egészségügyi szervezőt abban, hogy a betegek, a kísérleti személyek, illetve az egészségügyben dolgozók jogait megismerje, védje és tiszteletben tartsa. Segíteni az egészségügyi döntéshozókat, jogszabály-alkalmazókat abban, hogy erkölcsi ítéleteikben is tükrözhessék az egyén az egészségügy és a társadalom felelősségét az egészség fenntartásában.
  • A tárgyat egy idős úr tanítja, aki óráról órára megtanít nekünk különböző etikai ismereteket, elmesél érdekes kísérleteket, tehát az óra maga nem is annyira unalmas. Pár héten keresztül arról szólnak az órák, hogy videókat/filmet vetít le pl. az eutanáziáról.

Számonkérés

Félév közben semmilyen számonkérés nincsen, utolsó órán irat az oktató egy zh szerű vizsgát, amire az előadások anyagából annyira nem, viszont a tárgy ajánlott könyvéből rövid idő alatt fel lehet készülni.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKMAG029_1M
típus előadás
kreditérték 2 kredit
intézet Magatartástudományi Intézet
intézet honlapja Intézet honlapja
oktatási felelős Dr. Túry Ferenc, oktató: Dr. Lőrincz Jenő
számonkérés típusa év közben
vizsga típusa teszt
évvégi jegyet kialakítja vizsgateszt
ajánlott tankönyv HÁRSING LÁSZLÓ (2001): Irányzatok az etika történetében, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

További segédletek


QR Code
QR Code Bioetika (generated for current page)