Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Algebra és valószínűség elmélet

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • Megismertetni a hallgatókkal a matematika további alapvető fejezeteit (kombinatórika, valószínűségszámítás). A tantárgy anyaga a matematikai analízisre épül, és előkészíti a rá épülő tantárgyak követelményeit.
  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted a Matematikai analízis tantárgyat. Az órát egy fiatal oktató tartja, aki nagyon jól magyaráz, így valószínűleg még annak sem lesz problémája a megértéssel, akinek kicsit nehezebben megy a matematika.
  • Az órák menete gördülékeny, sok gyakorló feladatot megoldunk, amilyenek elő szoktak fordulni a ZH-ban.

Számonkérés

A félévben 2 ZH lesz, amelyek csak feladatmegoldásból állnak, nincs szükség a száraz elmélet megtanulására. A ZH-k írása közben lehet használni a tárgy könyvét, illetve füzetet is. A 2 ZH összeredményéből áll össze a félév végi jegy. Lehetőség van plusz pontok szerzésére órai aktív részvétellel, illetve házi feladatok beadásával. Ha nem éred el a kettes határát a 2 db ZH pontszámával, így vizsgáznod kell a vizsgaidőszakban, sajnos elméletből, viszont nem lesz nehéz ne aggódj, az oktatók kézségesek.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF032_1M
típus előadás,gyakorlat
kreditérték 4 kredit
intézet Semmelweis Egyetem DEI
intézet honlapja DEI honlapja
oktató, elérhetőség Sándor Zoltán , [email protected]
számonkérés típusa év közben 2 ZH
vizsga típusa szóbeli
évvégi jegyet kialakítja 2 ZH, pluszpontok
ajánlott tankönyv Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban

További segédletek


QR Code
QR Code Algebra és valószínűség elmélet (generated for current page)