Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Ágazati informatika és egészségügyi beszámolási rendszer

Általános tudnivalók, tantárgy leírás

  • A tárgyat csak akkor veheted fel, ha teljesítetted az Információ kezelés az egészségügyben és a Számítógép hálózatok c. tantárgyakat
  • A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az egészségügyi ágazat információrendszereit, struktúrájukat, funkcióikat, az irányítási rendszer fontosabb elemeit (beszámoltatási rendszer).
  • Az óra gördülékeny, az oktató laza és segítőkész, az anyag kicsit száraz, de természetesen mint mindegyik, ez is tanulható.

Számonkérés

Félév közben volt egy ZH az előadás anyagokból, illetve minden órára készülni kell kis prezentációval, mert véletlenszerűen hív ki az oktató hallgatókat a prezentáció megtartására. Ha nincs prezentációd akkor -1 jegy. Így áll össze a félév végi jegy.

Amit a tárgyról tudni érdemes
Neptun-kód IBKINF061_1M
típus előadás
kreditérték 3 kredit
intézet Semmelweis Egyetem DEI
intézet honlapja DEI honlapja
oktatási felelős/oktató(k) Remete Gergő
számonkérés típusa év közben 1 ZH + prezentációk
vizsga típusa -
évvégi jegyet kialakítja zh + prezentáció
ajánlott tankönyv Az előadások során levetített diák

További segédletek


QR Code
QR Code Ágazati informatika és egészségügyi beszámolási rendszer (generated for current page)