Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Mi is az a tanulmányi tájékoztató?

Ez a füzet tartalmazza a karon oktatott tárgyak tantárgyi követelményeit. A tantárgyi követelmény pedig összefoglalója mindannak, amit teljesíteni kell ahhoz, hogy a félév végén levizsgázhass egy tárgyból. Minden tanév elején kiadják, és tartalmán év közben az intézetek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelmében, NEM változtathatnak. Valójában emiatt különösen fontos ez a tájékoztató, hiszen, így már év elején tudod, minek kell majd megfelelni.

Ebben részletesen, táblázat formájában megtalálható minden tárgy tematikája. Leírja hány előadáson/gyakorlaton kell mindenképp megjelenni, illetve hogy lehet a hiányzást pótolni, vagy igazolni. Megtudhatod hány demonstráció van a félévben, ha van rá lehetőség, hogy lehet javítani ezeket, miként számít bele a demonstráció a vizsgajegybe, és egyáltalán milyen a vizsga.

Két úton érhető el, egyrészt elektronikus formában a következő módon:

http://semmelweis.hu → Általános Orvostudományi Kar → Oktatás → Graduális képzés → Tanulmányi tájékoztató

Másrészt a dékáni hivataltól beiratkozáskor minden elsős megkapja az aktuális tanévre szóló tájékoztatót. A neptun-rendszer elektronikus bejelentkezése miatt a felsőbb éveseknek tanév elején nem kell a Dékáni Hivatalban személyesen megjelenniük, de ők is igényelhetik, ha bemennek érte.


QR Code
QR Code Mi is az a tanulmányi tájékoztató? (generated for current page)