Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A gyógyszerügyi szervezés tantárgya felkészíti a hallgatókat a gyógyszerészet speciális területén való tevékenységre úgy, mint vezetési, szervezési, jogi, gazdasági - gazdaságossági ismeretekre.

Negyedik év második szemeszterében tantermi előadáson oktatják e tárgyat. Az előadások az alábbi honlapon találhatóak meg: http://gytar.sote.hu/szervezesigazgatas2011-12

Az előadásokon „cetliken” kell felelni néhány kérdésre. Aki a cetliket 80%-os sikerrel megoldja, a félévi kollokviumon vizsgakedvezményt kap. A vizsga írásbeli tesztből áll, a kedvezmény mentességet ad a relációanalízis alól.

Ezen tárgy könnyen elvégezhető.

Tematika: Február 06. Szervezés-vezetéstudomány elmélete és gyakorlata Dr. Vincze Z. Február 13. Egészségügyi-gyógyszerügyi szervezéstan, magyar egészségügy intézményei Dr. Hankó B. Február 20. A magyar gyógyszerügy intézményei Dr. Hankó B. Február 27. Az egészségügy és gyógyszerügy nemzetközi szervezetei Dr. Vincze Z. Március 05. EU intézményrendszere Dr. Kontor Cs. Március 12. Általános közgazdaságtani ismeretek Dr. Bodrogi J. Március 19. Szisztematikus irodalom-elemzés, metaanalízis Dr. Mészáros Á. Március 26. Bevezetés a Farmakoökonómiába Dr. Mészáros Á. Április 2. Tavaszi szünet Április 9. Húsvét Április 16. Minőségügy a gyógyszerészetben Dr. Zelkó R Április 21. Gyógyszerkutatás Dr. Zelkó R. Április 23. Gyógyszergyártás, gyógyszeripar Dr. Zelkó R. Május 7. Gyógyszerek forgalomba hozatala Dr. Zelkó R. Május 14. Gyógyszerkereskedelem Dr. Zelkó R.

5. évben gyakorlat is tartozik az előadásokhoz, 5.év első szemeszter végén szigorlattal zárul a tárgy oktatása.


Más nyelveken
Oldal fordításai:
QR Code
QR Code gytk:targyak:gyogyszeruegyi_szervezestan (generated for current page)