Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi Kémia

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Gergely Pál - Erdődy Ferenc – Vereb György: Általános és Bioszervetlen Kémia – tankönyv 2001, javított kiadás 2005
 • Csermely Péter, Hrabák András, Idei Miklós, Mészáros György: Bioorganikus kémia - jegyzet, 2005 (szerk.: Mandl József)
 • Mandl J., Mészáros Gy., Tóth M.: Orvosi Kémia és Biokémia a laboratóriumban (gyak. jegyzet.szerk.: Keszler G.)
 • Hrabák A., Mészáros Gy., Müllner N.: Orvosi kémia és biokémia feladatgyűjtemény – jegyzet. 2005 (szerk.: Hrabák András)
 • Tóth Miklós: Szervetlen kémia – jegyzet, 2006

További segédanyagok

altalanos_kemia_tetelek.pdf kézzel kidolgozott általános tételek (2. évfolyamfél, 2014),sajnos csak fényképezve

Első évfolyamfélnek (A-D)

Orvosi kémia (A-D)
kódja a Neptunon AOKOVI001_1M
kreditértéke 6
típus előadás/gyakorlat
intézet Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/orvosi-vegytan/
oktatási felelős Dr. Sipeki Szabolcs
elérhetősége sipeki.szabolcs@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60125
számonkérés típusa kiemelt kollokvium
számonkérés típusa év közben 30 kérdéses tesztből álló zárthelyi dolgozat
nehézség nehezen elsajátítható tárgy

Általános leírás a tárgyról

 • A szemeszter egyik legnehezebbnek tartott tantárgya. Célja, hogy a különböző kémiaismeretű hallgatók kémiatudását egy stabil szintre hozza, amely szükséges a biológiai folyamatok megértéséhez. Bukás a fizikával felvételizettek körében fordul elő nagy számban. Az év közbeni tanulás ajánlott.
 • Előadótól függ az előadások színvonala. De a tárgy fontossága miatt a részvétel ajánlott.
 • A félév elfogadásának feltételei: Mind az előadások, mind a gyakorlatok látogatása kötelező. A leckekönyvi aláírás megszerzésének feltétele, hogy a hallgató legalább a gyakorlatok 75 %-án vegyen részt (legfeljebb 3 hiányzás), és a két félévközi zárthelyi dolgozattal összesen legalább 25 pontot gyűjtsön.
 • Nagyjából az emelt szintű kémia érettségi az alapja a félév tananyagának. Ez bővül ki néhol helyen, főleg az általános kémia tárgykörében. Az előadások általában érdekesek, főleg Mészáros György előadásai hallgatóbarátok!:) A gyakorlatokra érdemes mindig bejárni, sokat segít a félévi vizsgán.

Tematika

Az emberi szervezetben lejátszódó kémiai folyamatok és előforduló vegyületek jellemzése. Az orvosi kémiai ismeretek elősegítik a biokémia, élettan, gyógyszertan, laboratóriumi diagnosztika tárgyak elsajátítását.

Általános Kémia Kémiai kötések - atomrádius, ionizációs energia, elektronegativitás fogalma. Molekula- és hibridorbitálok. Ionos, kovalens, és fémes kötés. Molekulák közötti kölcsönhatások. Halmazállapotok. Oldatok – az oldás folyamata, koncentráció, híg oldatok törvényei, ozmózisnyomás, orvosi jelentőségük. Elektrolit oldatok, vezetőképességük. A víz szerkezete, ionszorzata, a pH számítás. Savak, bázisok, sók, puffer oldatok, orvosi szempontból fontos puffer rendszerek. Redox folyamatok - Oxidációs szám, redox reakciók, az elektrokémiai potenciál, első- és másodfajú elektródok, az elektrometrikus pH mérés. A biológiai redoxpotenciál, élettani jelentősége. Kémiai termodinamika. Reakciókinetika, tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó.

Szerves kémia – Izoméria fogalma és típusai. Szerves vegyületek váz szerinti ismertetése: alkánok, alkének, alkinek, aromás vegyületek. Szerves kémiai reakciók, reakciómechanizmusok típusai. Halogén-, oxigén-, nitrogén- kéntartalmú funkciós csoportokat tartalmazó szerves vegyületek tulajdonságai., biológiai szempontból fontos reakciói.

Szervetlen kémia - A nemesgázok, a halogén-, az oxigén-, a nitrogén-, a széncsoport, földfémek, alkáli földfémek, alkáli fémek, nehézfémek jellemzése. Az oxigéntartalmú szabad gyökök, a levegőszennyezés, az ózon jelentősége.

Második évfolyamfélnek (E-H)

Orvosi kémia (E-H)
kódja a Neptunon AOKOBI002_1M
kreditértéke 6
típus előadás/gyakorlat
intézet Orvosi Biokémiai Intézet
intézet honlapja http://semmelweis.hu/biokemia/hu/
oktatási felelős dr. Léránt István
elérhetősége istvan.lerant@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60034
számonkérés típusa kiemelt kollokvium
számonkérés típusa év közben írásos demonstráció, melyre a 6. és a 13. héten kerül sor
nehézség nagyon nehéz tárgy

Általános leírás a tárgyról

 • A szemeszter egyik legnehezebbnek tartott tantárgya. Célja, hogy a különböző kémiaismeretű hallgatók kémiatudását egy stabil szintre hozza, amely szükséges a biológiai folyamatok megértéséhez. Bukás a fizikával felvételizettek körében fordul elő nagy számban.
 • Az év közbeni tanulás ajánlott.
 • A félév elismerését jelentő indexbeli és elektronikus aláírás feltétele a két, legalább elégséges osztályzat megszerzése, valamint a gyakorlatokon való jelenlét.
 • Előadótól függ az előadások színvonala. De a tárgy fontossága miatt a részvétel ajánlott.

A tárgy tematikája

Az emberi szervezetben lejátszódó kémiai folyamatok és előforduló vegyületek jellemzése. Az orvosi kémiai ismeretek elősegítik a biokémia, élettan, gyógyszertan és laboratóriumi diagnosztika tárgyak elsajátítását.

Általános Kémia Kémiai kötések - atomrádius, ionizációs energia, elektronegativitás fogalma. Molekula- és hibridorbitálok. Ionos, kovalens, és fémes kötés. Molekulák közötti kölcsönhatások. Halmazállapotok. Oldatok – az oldás folyamata, koncentráció, híg oldatok törvényei, ozmózisnyomás, orvosi jelentőségük. Elektrolit oldatok, vezetőképességük. A víz szerkezete, ionszorzata, a pH számítás. Savak, bázisok, sók, puffer oldatok, orvosi szempontból fontos puffer rendszerek. Redox folyamatok - Oxidációs szám, redox reakciók, az elektrokémiai potenciál, első- és másodfajú elektródok, az elektrometrikus pH mérés. A biológiai redoxpotenciál, élettani jelentősége. Kémiai termodinamika. Reakciókinetika, tömeghatás törvénye, egyensúlyi állandó.

Szerves kémia – Izoméria fogalma és típusai. Szerves vegyületek váz szerinti ismertetése: alkánok, alkének, alkinek, aromás vegyületek. Szerves kémiai reakciók, reakciómechanizmusok típusai. Halogén-, oxigén-, nitrogén- kéntartalmú funkciós csoportokat tartalmazó szerves vegyületek tulajdonságai, biológiai szempontból fontos reakciói.

Szervetlen kémia - A nemesgázok, a halogén-, az oxigén-, a nitrogén-, a széncsoport, földfémek, alkáli földfémek, alkáli fémek, nehézfémek jellemzése. Az oxigéntartalmú szabad gyökök, a levegőszennyezés, az ózon jelentősége.

Szubjektív tapasztalatok

 • Orvosi kémiából általában csak 4 tanár szokott vizsgáztatni az OBI intézetnél: Léránt, Szikla, Bauer, Bak. Bauer Pál alaposan belekérdez az összefüggésekbe, de CV vizsgán szinte mindenkit „átrugdos” legalább egy kettessel. Szikla Károly nagyon szereti részletesen kikérdezni a titrálási görbéket. Léránt István nagyon nyakatekert és szivatós kérdéseket tud feltenni és ha 1-2 ilyen kérdésére nem tudsz válaszolni, hamar kivág. Egyes lány hallgatótársaim szerint kissé negatívan diszkriminálja a lány hallgatókat. Bak Juditról még nem hallottam negatívat senkitől, talán ő a legkorrektebb, nem várja el senkitől, hogy kis kémikus legyen, de a tananyagot megköveteli egy megfelelő szinten.

Más nyelveken
Translations of this page: