Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Biokémia I.

Általános leírás a tárgyról

 • Közepes nehézségű tárgy második félévben.
 • A tárgyat az Orvosi Biokémia Intézet (OBI) oktatja mindkét évfolyamfélnek.
 • 3. héttől kezdve minden szeminárium első 10 percében iratnak egy rövid tesztet (ami általában az előző heti előadás illetve a következő szeminárium anyagából van összeállítva). Ezeknek az összesített eredményéből alakul ki egy gyakorlati jegy, ami gyakorlatilag csak 5-ös (75%-tól) vagy 3-as (55%-tól) lehet; nem megfelelt esetén szóbeli vizsgát kell tenni. Érdemes mindet megírni, mivel így a 3 legrosszabban sikerült nem számít.
 • Előadótól függ az előadások színvonala, de a tárgy fontossága miatt a részvétel ajánlott.
 • Hivatalos tankönyv az új, 2016-os Ádám Veronika: Orvosi Biokémia

Vizsga

A vizsga

 • (i) tesztvizsgából (60 kérdés=60 pont): egyszeres feleletválasztó típusú, többszörös feleletválasztó típusú, illetve relációanalízis típusú kérdéseket tartalmaz. Minden egyes helyesen megoldott teszt-feladat 1 pontot ér,
 • (ii) gyakorlati vizsgából (0-1-2 pont) és
 • (iii) képletismertből (0-1-2 pont) áll.

A vizsga eredménye elégtelen (1), (i) ha a teszt megoldása során 25, vagy 25-nél kevesebb helyes megoldás született, (ii) ha a gyakorlati vizsga eredménye 0 pont, (iii) ha a képletismeret során 5, vagy 5-nél kevesebb jó megoldás született (0 pont), (iv) illetve ha az összpontszám [teszt+képlet+gyakorlati vizsga] 33 pont, vagy annál kevesebb. Ha az összpontszám 34-42 pont [elégséges (2)], ha 43-49 pont [közepes (3)], 50-56 [ (4)] és ha 57-74 pont, [jeles (5)] a vizsgán megszerezhető érdemjegy. Ha a vizsga bármely okból elégtelen, valamennyi részét [teszt, képletírás] ismételni kell, egyedül a sikeres gyakorlati vizsgát [1 vagy 2 pont] nem kell újraírni. Esetleges FM kurzus felvétele esetén a gyakorlati vizsgát is újra kell írni. Ismétlővizsga a TVSZ (Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat) szerint legalább 3 nap elteltével tehető le.

A tárgy tematikája

Fehérje (1-5) – A fehérjék általános jellemzése, a fehérjéket felépítő aminosavak tulajdonságai, reakciói, elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezet. Fehérje szerkezet és a biológiai funkció összefüggése, - keratin, kollagén, elasztin, mioglobin, hemoglobin. A mioglobin és hemoglobin oxigén telítése. Sarlósejtes anémia. Enzimológia (6-8) - Az enzimek hatásmechanizmusa, koenzimek szerepe, szerinproteázok. A Michaelis-Menten kinetika. Multienzim komplexek, izoenzimek, klinikai jelentőségük. Enzim aktivitás egységek. Az anyagcsere szabályozás alapelvei. Sejtbiológia (9-12) – Az eukarióta sejt szerveződése, kompartimentalizáció. sejtmembrán szerkezete, működése, a sejtmag. Az intracelluláris membránrendszerek, a durva és a sima felszínű endoplazmatikus retikulum, a Golgi-rendszer, lizoszóma, mitokondrium, protoplazma, citoplazma, citoszól, nukleoplazma. Az organellumok mozgása és mozgatása. Citoszkeleton, vezikuláris transzport mechanizmusa. Fehérjeimport: Az organellum proteomjának kialakulása Metabolizmus és transzport: A metabolom kialakulása Az organellumok metabolikus profilja. Molekuláris biológia (13-28) - A DNS és RNS - struktúra és funkció. A replikáció mechanizmusa prokariotákban és eukariotákban. Transzkripció, az m-RNS érése. A genetikai kód. A fehérjeszintézis iniciációja és elongációja, illetve terminációja pro- és eukariotákban.A molekuláris biológia orvosi vonatkozásai (az eukaryota génexpresszió szabályozása, a rosszindulatú daganatok molekuláris biológiája). Az eukaryota sejtciklus, Az apoptózis legfőbb jellegzetességei, aktivációs mechanizmusok. A kaszpázok hasítását kiváltó intrinsic és extrinsic útvonalak; a DNS sérülései és az apoptózis, a p53 gén expressziója. A p53 aktivitás szabályozása. Génmanipulációs technikák, a humán géntranszfer, a génterápia alapjai). A Human Genom Projekt eredményei, alkalmazhatósága az orvostudományban. Szénhidrátok, lipidek, vitaminokvitaminok. Leíró biokémia. Ez utóbbi három anyagrész szemináriumi foglalkozások keretében történik.

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon első félév: AOKOBI290_1M, második félév: AOKOBI290_2M , harmadik félév: AOKOBI291_3M
kreditértéke első félév: 7, második félév: 6, harmadik félév: 6
típus előadás/gyakorlat
intézet Orvosi Biokémiai Intézet
intézet honlapja http://biokemia.sote.hu
oktatási felelős első évfolyamon: Dr. Léránt István, második évfolyamon: Dr. Kolev Kraszimir
elérhetősége lerant.istvan@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60034 illetve kolev.krasimir@med.semmelweis-univ.hu, Telefon: +36 1 459-15-00/60035
számonkérés típusa kollokvium és szigorlat
számonkérés típusa év közben írásbeli és szóbeli demonstráció
nehézség nagyon nehéz tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
 • Ádám - Dux - Faragó -Fésűs - Machovich - Mandl - Sümegi: Orvosi Biokémia - Egyetemi tankönyv, Szerkesztette: Ádám Veronika (Medicina, 2001)
 • Hrabák – Idei - Mészáros – Staub – Tóth – Vér: Biokémia Aminosavak, peptidek, szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak, vitaminok és koenzimek szerkezete és tulajdonságai - jegyzet. Szerkesztette: Mandl József (Semmelweis Kiadó, 2006)
 • Keszler - Mandl - Mészáros - Solymossy - Tóth: Orvosi kémia és biokémia a laboratóriumban elsőéves orvos- és fogorvostan-hallgatóknak, gyakorlati jegyzet.
 • Bánhegyi Gábor: Szubcelluláris biokémia (Semmelweis Kiadó, 2010)
 • Hrabák - Mészáros - Müllner: Orvosi Kémia és Biokémia feladatgyűjtemény (Semmelweis Kiadó 2009)

További segédanyagok

A még egyelőre kiválogatatlan segédanyagok számára új oldalt nyitottunk

I. félév

Aminosavak, fehérjék, enzimek

Szénhidrátok, lipidek, nukleotidok, nukleinsavak

Molekuláris biológia

Gyakorlatok

Egyéb anyagok

II. félév

III. félév

II. intézet régebbi biokémia tesztjei:

Természetesen ez csak kis hányada annak a több ezer kérdésnek, amelyek közül a tesztkérdéseket kiválogatják, de a jellegét legalább hűen mutatják. Mivel ezt lelkes hallgatók írták, bizonyára találhatók bennük hibák, és a formátumuk sem egységes. Ha erre jársz, és érzel magadban energiát, kedves Olvasó, nyugodtan szerkeszd újra!

Beugró kérdések


Más nyelveken
Translations of this page: