Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


A tárgy népegészségtani alapismeretek megszerzését segíti elő.

Tantermi előadások és gyakorlatok. Az előadások látogatása kötelező, minden órán katalógus van, csak annyi papírt osztanak ki, ahányan ott vagyunk. A félévben 3 hiányzás megengedett.

A gyakorlatokon általában könnyű számonkérés lehet a félév végén. (főleg számolások)

A szigorlat szóbeli, a kötelező statisztikai adatok nemtudása buktató lehet, érdemes átnézni hozzá a honlapon lévő gyak anyagokat, a legtöbb tételt lefedik

A honlap:

http://nepegeszsegtan.sote.hu/index.php?id=88

Az itt lévő járványtani feladatokat GYTK-soknak nem kell megoldani.


Párhuzamosan fut vele, illetve rá is épül a Prevenció az egészségért című tárgy, ami az első félévben e-learning rendszerű, a második felében van csak óra belőle.


Más nyelveken
Oldal fordításai:
QR Code
QR Code gytk:targyak:kozegeszsegtan (generated for current page)