Pont annyi, amennyit beleteszel.Loading


Orvosi antropológia

Az orvosi antropológia az egészség-betegség-gyógyítás kulturális vonatkozásaival foglalkozik. A félév során feldolgozásra kerülő témák többek között a holisztikus szemléletű gyógyítás, a plurális medicina, a biomedicina és a nem konvencionális gyógyítás kapcsolata, testkép-modellek, anatómia és élettan kulturális vonatkozásban, betegségekhez kapcsolódó hiedelmek, szokások, rítusok, szimbólumok, a szexualitás, szülés-születés kultúrája, táplálkozási antropológia, a stressz kulturális háttere, a humán ökológia.

A tantárgy célja az orvosi szemlélet bővítése, segítségnyújtás a betegekkel való hatékonyabb együttműködésben a laikus egészség- és betegségfelfogás feltárásával.

A gyakorlatok érdekesek és interaktívak, a részvétel 75%-ukon kötelező. A félév során két írásbeli számonkérésre kerül sor (tesztkérdések, esszékérdések formájában), anyaga a tankönyv elolvasásával könnyen elsajátítható. A két dolgozat mellett a félév végi érdemjegy kialakításában szerepet kap még a hallgató által készített referátum, amelyet a gyakorlatok valamelyikén prezentál, illetve a végzett terepmunkáról készített írásos beszámoló. A kiselőadás és a terepmunka elkészítése bizonyos mennyiségű idő ráfordítását igényli, de különösen nagy terhet nem jelent.

A tárgy adatlapja
kódja a Neptunon AOSMAG225_1M
típus előadás, gyakorlat
intézet Magatartástudományi Intézet
intézet honlapja http://www.magtud.hu
oktatási felelős Dr. Zana Ágnes
elérhetősége email: zanagi@net.sote.hu, telefon: 210-29-55
számonkérés típusa év közben két írásbeli demonstráció
félévek száma 1
vizsga típusa ötfokozatú gyakorlati jegy
nehézség ez egy könnyen elsajátítható tárgy

Tankönyvek, jegyzetek

Biztosan kelleni fog
  • Cecil G. Helman: Kultúra, egészség és betegség - Melánia Kiadó, Budapest 1998.; Medicina Kiadó, Budapest, 2003.
  • Orvosi Antropológia Részleg (Magtud. Int.): Emberkép I.
Ha érdeklődsz, további könyvek, jegyzetek
  • Losonczi Ágnes: Ártó-védő társadalom, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989.
  • Orvosi Antropológia Részleg (Magtud. Int.): Egészség és kultúra (szöveggyűjtemény), 2000.

További segédanyagok


Más nyelveken
Oldal fordításai:
QR Code
QR Code Orvosi antropológia (generated for current page)